Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

CANCERPREVENTION ”krävs olika initiativ för att vända trenden”

Arbetet med att sprida goda levnadsvanor och att höja kunskapsnivån inom cancerprevention involverar hela samhället och det krävs olika initiativ och samarbeten för att vända trenden. Det menar Lena Sharp, avdelningschef RCC Stockholm Gotland och projektledare för den europeiska preventionssatsningen PrEvCan.

Det är snart ett år som den cancerpreventiva kampanjen Cancer Prevention Across Europe (PrEvCan) har varit i gång. Den utgår från den europeiska kodexen mot cancer som är ett initiativ av Europeiska kommissionen. Kodexen vänder sig till den breda allmänheten med rekommendationer inom tolv områden om vilka åtgärder varje individ kan göra för att minska risken att drabbas av cancer. Varje månad under kampanjåret uppmärksammas ett tema. Under mars månad var fokus kopplingen mellan cancer och alkohol vilket gav stor uppmärksamhet.

– Cancer och alkoholkonsumtion är två laddade ämnen, säger Lena Sharp. Dessutom vet få om att det inte finns några säkra mängder – även låg alkoholkonsumtion ökar risken för cancer. Enligt en ny undersökning känner inte nio av tio svenskar till detta. Vi tycker att det är något som alla har rätt att veta.

För att höja medvetenheten startade RCC i samverkan ett initiativ som backas av en rad olika aktörer i samhället, bland annat Systembolaget, IOGT-NTO, CAN, Cancerfonden och Socialstyrelsen. Genom en kunskapshemsida och informationsmaterial hoppas man nu kunna nå ut till ännu fler om kopplingen mellan cancer och alkohol.

Ett annat exempel där samverkan har varit en central del med andra aktörer är i kampanjen lira solsäkert. Lena Sharp förklarar:

– Eftersom barn och ungas hudceller är extra känsliga är det särskilt viktigt att grunda sunda solvanor redan hos barn. Därför har NAG Cancerprevention initierat och bidragit med faktaunderlag till Svenska Fotbollförbundets satsning på smarta solvanor främst kopplat till barn- och ungdomsfotbollen. Under sommaren kommer Svenska Fotbollsförbundet att dela tips, fakta och statistik om smarta solråd. Materialet har budskapet att solskydd är lika viktigt som benskydd.

Läs hela artikeln

Liknande poster

Är lungcancerscreening Sveriges nästa screeningprogram?

Informationskampanjen i höstas ökade viljan att delta i screening

Workshop om unga vuxna i cancervården – engagerade samtal om vikten av utökat psykosocialt stöd