Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Behandling av urotelial cancer med immunterapi

Den 25 augusti, kl. 17:00  finns möjligheten at träffa dr. Petros Grivas virtuellt för att diskutera vanliga frågor som rör behandling av patienter med avancerad urotelial cancer. Dr. Grivas är en världsledande expert inom GU Cancer och har många års klinisk erfarenhet.

Några frågor som kommer diskuteras är:

  • Hur viktigt är ålder och funktionsstatus?
  • Vad är skillnaderna mellan att inte vara lämpad för kemoterapi vs. att inte vara lämpad för cisplatin?
  • Finns det några mindre uppenbara komorbiditeter att ha koll på vid val av behandling?
  • Vad betyder 5-års OS-data inom mUC för patienterna?

Mer info och anmälan

Liknande poster

NT-rådets rekommendationer: Padcev vid urotelial cancer

Hälsoekonomisk bedömning av Padcev vid lokalt avancerad eller metastaserad urotelial cancer

EU-kommissionen godkänner Keytruda för neoadjuvant/adjuvant behandling av trippelnegativ bröstcancer