Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

ASCO 2023 – lovande resultat med Lumykras i kombination med kemoterapi i första linjen mot lungcancer

Lumykras i kombination med kemoterapi gav en objektiv tumörrespons på 88,9 procent och var tolerabelt vid behandling i första linjen av patienter med icke-småcellig KRAS G12C-muterad lungcancer. Det visar data från en studie som presenterades på ASCO-kongressen nu i helgen.

– Det här är högintressanta data som bådar gott inför den kommande fas III-studien som vi i Sverige kommer att delta i, säger docent Jan Nyman, överläkare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg och en av landets ledande experter på icke-småcellig lungcancer.

Läs hela pressmeddelandet här.

Liknande poster

Lovande resultat med panitumumab i tillägg till neoadjuvant kemoterapi vid kolorektalcancer

Läs mer...

Riktad immunterapi lovande mot spridd prostatacancer

Läs mer...

ESMO 2023 – signifikant bättre resultat med sotorasib-kombination vid spridd tjock- och ändtarmscancer

Läs mer...