Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

AbbVie presenterar nya resultat från fas II-studie med epcoritamab (DuoBody®-CD3xCD20) hos patienter med relapserat/refraktärt storcelligt B-cellslymfom

AbbVie meddelar de första resultaten för patienter med storcelligt B-cellslymfom (LBCL) i den kliniska fas II-studien, EPCORE™ NHL-1, som utvärderar epcoritamab (DuoBody®-CD3xCD20), en subkutan bispecifik antikropp. Patienter som tidigare hade fått minst två linjer av anti-lymfomterapi inklusive chimär antigenreceptor (CAR) T-cellsterapi erhöll ett varaktigt behandlingssvar med epcoritamab. Dessa late-breaking resultat presenterades muntligen som en del av presidentsymposiet vid den årliga hematologikongressen, EHA (European Hematology Association Congress).

  • Epcoritamab visar kliniskt meningsfull effekt hos patienter med svårbehandlat refraktärt storcelligt B-cellslymfom (LBCL)
  • Patientpopulationen uppnådde en total svarsfrekvens (ORR – Overall Response Rate) på 63 procent och komplett respons (CR – Complete Response) på 39 procent; CAR T-naiva patienter uppnådde 69 procent ORR och 42 procent CR; patienter som tidigare behandlats med CAR T uppnådde 54 procent ORR och 34 procent CR
  • Säkerhetsprofilen överensstämmer med vad som tidigare observerats
  • Resultaten valdes ut och rapporterades som en del av en late-breaking muntlig presentation på Presidential Symposium vid den årliga hematologikongressen, EHA

Här hittar du hela pressreleasen på engelska

Liknande poster

Tepkinly EU-godkänt för vuxna med relapserande eller refraktär DLBCL

Europeiska kommissionen godkänner Breyanzi för behandling av vissa former av recidiverande och refraktärt storcelligt B-cellslymfom

Nytt samarbete mellan Tamro och läkemedelsföretag ska stimulera egenmonitorering i cancervården