Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Nytt samarbete mellan Tamro och läkemedelsföretag ska stimulera egenmonitorering i cancervården

Nu inleder Tamro och läkemedelsföretagen AbbVie, AstraZeneca, Bristol Myers Squibb och Janssen ett unikt samarbete för att stärka förutsättningarna för egenmonitorering inom cancervården. Samarbetet vill bidra till att patienter och vård kan tillgodogöra sig de nyttor som forskningen om egenmonitorering redovisar. I den gemensamma satsningen skapas långsiktiga förutsättningar för lärande mellan vård, patienter och akademi.

Det finns indikationer på att när vården följer upp och agerar på patienternas egenrapporterade hälsostatus bidrar det till ökad trygghet, högre livskvalitet, bättre medicinska resultat och effektivare vård. Dessa utfall stärks i allt högre grad av forskningen. Till exempel visar en fransk studie att patienter med svår lungcancer som ges möjlighet till egenmonitorering i genomsnitt lever sju månader längre och med bättre livskvalitet än de utan[i]. I Sverige pågår flera försök med egenmonitorering, men än så länge är det mindre vanligt att cancerpatienter har tillgång till egenmonitorering i vardagen. Patienter går därmed miste om de positiva resultat som forskningen visar är möjliga att uppnå.

Målen för samarbetet är att ta ett samlat grepp om läkemedelsbranschens bidrag för att:

  • Möjliggöra att patienter som vill ska få tillgång till egenmonitorering.
  • Erbjuda en ny arena för branschöverskridande lärande.
  • Patientrapporterade underlag ska vara jämförbara, aktuella och tillgängliga på ett ändamålsenligt vis.

Flera aktörer ser styrkan i att samverka, därför tog Tamro initiativet att formera och driva arbetet.

– Att leda en så bred aktörssammanslutning för att bidra till tryggare patienter och en stärkt life sciencesektor är en del av vårt livsviktiga uppdrag, säger Anne-Lie Lind, VD Tamro.

Från patienternas sida ser man positivt på initiativ som syftar till att stärka individen.

– Detta är ett spännande och innovativt arbete som skapar incitament för utvecklingen av nära vård inom cancer. Vi ser fram emot att vara delaktiga i arbetet, säger Margareta Haag, ordförande Nätverket mot cancer.

I Region Jönköpings Län ser man positivt på nya arenor för ett gemensamt lärande.

– Det är intressant att flera läkemedelsföretag går samman i gemensamma ansatser, då det underlättar för regioner att delta i lärandet. Vi är nyfikna på vad initiativet kan bidra med för patienternas autonomi och vårdens arbete, säger Göran Henriks, Utvecklingsdirektör i Region Jönköpings län.

[i] Randomized Trial Comparing a Web-Mediated Follow-up With Routine Surveillance in Lung Cancer Patients, Fabrice Denis et al, JNCI J Natl Cancer Inst (2017) 109(9), 2017. doi: 10.1093/jnci/djx029

Liknande poster

CHMP ger ett positivt utlåtande gällande Carvykti för behandling av relapserad och refraktär multipelt myelom

Subkutan beredning med nivolumab lika effektiv som intravenös Opdivo

Janssen lanserar en enklare Erleada-dosering för patienter med avancerad prostatacancer