Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Tepkinly EU-godkänt för vuxna med relapserande eller refraktär DLBCL

AbbVie meddelar att EU-kommissionen gett Tepkinly (epkoritamab) ett villkorat godkännande som monoterapi för behandling av vuxna personer med diffust storcelligt B-cellslymfom (DLBCL), som fått återfall (relaps) eller inte svarat på (refraktär) två eller fler linjer av systemisk behandling.

Tepkinly är den första och enda subkutana T-cellsaktiverande bi-specifika antikroppen för behandling av denna patientpopulation inom EU.

 

Liknande poster

AbbVie presenterar nya resultat från fas II-studie med epcoritamab (DuoBody®-CD3xCD20) hos patienter med relapserat/refraktärt storcelligt B-cellslymfom

Läs mer...

Nytt samarbete mellan Tamro och läkemedelsföretag ska stimulera egenmonitorering i cancervården

Läs mer...

Venclyxto ingår nu i läkemedelsförmånerna som kombinationsbehandling för vuxna med nydiagnosticerad akut myeloisk leukemi, AML

Läs mer...