Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Webbinarium – Så möter och minskar vi patienters och närståendes oro

1177 Vårdguiden tog som mest emot 28 000 samtal om dagen när coronasamtalen började komma. Nu när 113 13 införts är de nere på 4 000 om dagen.

 

I samarbete med 1177 Vårdguiden, RCC Stockholm Gotlands cancerråd­givning och Cancerfondens cancer­linje bjuder RCC i samverkan in till ett interaktivt webbi­narium om hur vi arbetar för att stödja och informera cancerpatienter och närstående under pandemin.

Patienter med cancer är en av de grupper för vilka det nya corona­viruset kan bli ett allvarligt hot. Oron det väcker har fått tele­fonerna att gå varma. Inte bara hos landets onkologiska verksam­heter utan även hos 1177 Vårdguiden, Cancerrådgivningen och Cancerlinjen.

Tillhör jag en riskgrupp? Kommer jag få behandling? Vågar jag åka till sjukhuset? Kan jag hälsa på min cancersjuka mamma? Hur kan jag minska risken att bli sjuk? Kommer jag dö om jag får covid-19? Ska jag avboka min behandling?

Det här tar vi upp och diskuterar och besvarar – så gott det nu går. Vi ska också diskutera vad man svarar när det inte finns några svar. Och om vi ger samma svar överallt.

Webbsändning – Så möter och minskar vi patienters och närståendes oro

Målgrupper
Webbinariet vänder sig i första hand till nyckelgrupper inom och utanför vården som är involverade i möten med och vården av personer med cancer samt deras närstående; primärvården, kontaktsjuksköterskor, processledare, patient- och närståendeorganisationer med flera.

Du som deltar skickar frågor via live-chatten i sändningen och får svar antingen under sändningen eller i efterhand på webben.

Hela webbinariet går att se i efterhand på cancercentrum.se

Medverkande

  • Eskil Degsell, patient- & närståenderepresentant, RCC Stockholm Gotland
  • Fanny Larsson, Cancerlinjen, Cancerfonden
  • Hans Hägglund, nationell cancersamordnare, SKR
  • Lenita Lundin, Cancerrådgivningen, RCC Stockholm Gotland
  • Riitta Raikula, 1177 Vårdguiden

Liknande poster

2,4 miljoner till projekt om webbaserat stöd för närstående till personer med cancer som vårdas i hemmet

Stöd till unga vuxna med cancer

SÅ FUNGERAR CANCERKOMPISAR – en internetbaserad möjlighet till stöd för närstående i cancervården