Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Stöd till unga vuxna med cancer

Wannes Van Assche försöker ha fokus på det friska och prata om annat än just sjukdomen.

Projektet Resurs 800 vill ge stöd till unga vuxna med cancer i de norra sjukvårdsregionerna.

– Vi har fokus på det friska, det uppskattas av både de unga vuxna och deras närstående, säger projektkoordinator Wannes Van Assche, som sedan en tid tillbaka också är stödperson i projektet.

Cirka 800 unga vuxna i Sverige drabbas varje år av cancer, därav namnet Resurs 800. Cirka 10 procent av dessa finns i norra Sverige och många får inte det stöd som de behöver.

Förbättrat stöd

– Enligt organisationen Ung Cancer saknades stöd till unga vuxna i de norra sjukvårdsregionerna och de var intresserade av att starta ett projekt tillsammans med Regionalt cancercentrum norr och Cancerforskningsfonden i Norrland, säger Wannes Van Assche.

Resurs 800 inleddes i januari 2020 för att förbättra stödet till unga i åldrarna 16–30 år med cancer och är en extra resurs för både ungdomarna och för sjukvården. Wannes Van Assche arbetar också halvtid som en sammanhållande stödperson i de norra sjukvårdsregionerna.

­– Ofta är äldre som drabbas av cancer och de unga vuxna känner sig många gånger ensamma och behöver ingå i ett sammanhang med andra som gått igenom samma sak, berättar han.

Fokus på det friska

Tanken var att Wannes Van Assche skulle resa runt i de fyra norra sjukvårdsregionerna för att träffa de unga vuxna. I dessa tider är detta naturligtvis inte möjligt och kontakten sker, som mycket annat i samhället, numera via videolänk.

– Jag försöker ha fokus på det friska, prata om annat än just sjukdomen och kanske hitta på något utanför sjukhuset, berättar han. Jag är också tillgänglig så att de inte behöver sitta i telefonkö för att komma i kontakt med mig.

Dessutom kan han som stödperson hjälpa till med allt från kontakter med hälsocentraler till CSN. Något som uppskattas av de unga, deras anhöriga och av vården.

Stöd under lång tid

Något som få kanske är medvetna om, men som för de unga vuxna är oerhört viktigt, är kontakten och samtalen efter en cancersjukdom.

– När behandlingen är avslutad är det lätt att hamna i en svacka. Man borde vara glad, men istället är det lätt att få något av en cancer-baksmälla. De har ett sår som de bär med sig och behöver stöd under en lång tid, förklarar Wannes Van Assche.

Utvärdera funktionen

Under det kommande året ska Wannes Van Assche utvärdera både Resurs 800 och stödfunktionen.

– Om det visar sig att behovet finns kanske Ung Cancer eller RCC-Norr anställer en resursperson, vi får se vad som händer, sägen han.

Liknande poster

1 500 västerbottningar testade sig för prostatacancer

Avancerad cancerbehandling ges nu vid Norrlands universitetssjukhus

Stort forskningsprojekt förbättrar behandlingen av prostatacancer