Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

1 500 västerbottningar testade sig för prostatacancer

För att upptäcka prostatacancer i ett tidigt skede erbjuder Region Västerbotten sedan 2023 alla män som fyller 50 och 56 år att regelbundet lämna ett PSA-prov. Under förra året fick 3 350 män i länet erbjudandet och 1 510 män, 45 procent, har lämnat provet. I en jämförelse med andra regioner ligger Västerbotten i topp.

De ansvarar för organiserad prostatacancertestning i Västerbotten. Inger Hedblad, urologisjuksköterska, Ove Andrén, urolog och Helena Strömqvist, projektkoordinator gläds åt att programmet för testning i Västerbotten visat sig vara så framgångsrikt. Foto: Daniel Marklund.

Efter rekommendation från Socialstyrelsen införs regelbunden testning för prostatacancer i allt fler regioner i landet. I Västerbotten har man varit i gång ett år och siffrorna ser fina ut.

Västerbotten i topp nationellt

Bland de regioner som infört testningen är det i snitt 31 procent av männen som testat sig under 2023. I Västerbotten ligger siffran på 45 procent, 1 510 män.

Av dessa 1 510 män var det 115 personer som hade förhöjt PSA-värde och som kallades till urologmottagning för vidare undersökningar. Av dem har 13 personer fått diagnosen prostatacancer.

– Det känns väldigt positivt, vi vill ha så högt deltagande som möjligt. Det är mycket bättre att testningen sker inom ett systematiskt program i stället för det man kallar vild testning som i sin tur är ineffektiv och dyr, säger Ove Andrén, urolog och medicinskt ansvarig läkare för den organiserade prostatacancertestningen.

– Testningen bidrar till att färre män dör i prostatacancer. När programmet är helt utbyggt beräknar vi att de män med allvarlig prostatacancer som får behandling i snitt kommer att leva åtta år längre, säger Helena Strömqvist, vårdutvecklare vid Regionalt cancercentrum norr och projektkoordinator för införandet av testningen i norra sjukvårdsregionen.

Testningen bidrar till ökad jämlikhet

Prostatacancer är lättare att hitta tidigt om mannen testar sig regelbundet, då går sjukdomen oftast att bota. Erbjudandet om testning innebär också en mer jämlik vård och en effektivare hantering av vårdens resurser – man räknar med att testningen på sikt kommer att minska belastningen både på primärvården, på urologi- och cancervården. Färre PSA-prov kommer att tas totalt och man kommer att hitta fler allvarliga cancrar. Men de som testar sig behöver vara informerade om vad testningen innebär, det kan också finnas nackdelar för individen.

– Därför är det viktigt att läsa den information man får i brevet. Du som man måste själv ta ställning till om du vill ta ett PSA-prov. Testningen kan leda till en cancerdiagnos och behandling trots att cancern aldrig skulle ha utvecklats till en allvarlig sjukdom. Behandlingen kan innebära biverkningar som påverkar livet i stort, säger Ove Andrén.

Inger Hedblad är urologissjuksköterska på kansliet för prostatacancertestning som ligger på Skellefteå lasarett. Med en lång bakgrund som kontaktsjuksköterska på kirurgkliniken har hon träffat många män genom åren som har önskat testa sig och som har fått diagnosen prostatacancer.

– Tidigare har testningen ofta skett på patientens initiativ och vården har gjort individuella bedömningar. Oroliga personer har testat sig ofta. Är du högutbildad och dessutom gift så är sannolikheten att du testar dig högre. Andra grupper har inte testat sig alls. Nu får alla samma information och vi styr testningen på helt ett annat sätt, säger Inger Hedblad.

Hon fortsätter:

– Prostatacancer är en lömsk sjukdom. Cancern kan växa ganska mycket innan man märker av den. Det är den godartade prostataförstoringen som trycker på urinröret men cancern sitter ofta på utsidan. Samtidigt är PSA-provet inget cancerprov, ett förhöjt värde kan bero på många saker. Men det behöver alltid följas upp.

Så fungerar erbjudandet om testning

Alla som fyller 50 och 56 år i länet får ett erbjudande hem i sin brevlåda. Man bokar sedan själv tid på sin hälsocentral för att lämna ett PSA-blodprov. Att lämna provet är kostnadsfritt för de män som får ett erbjudande.

Beroende på vad provsvaret visar får man antingen ett nytt erbjudande om att lämna prov om två eller sex år eller så blir man kallad till vidare undersökning på urologmottagningen på sitt närmaste sjukhus. Männen får regelbundet nya erbjudanden om testning till det år man fyller 74 år.

Om man har frågor eller funderingar

Är man osäker på om man ska testa sig eller inte så går det att få mer information på webbplatsen 1177.se. Där finns också en film som kan hjälpa till i beslutet.

Har man frågor eller vill diskutera med vårdpersonal om man ska testa sig eller inte, så går det bra att vända sig till kansliet för prostatacancertestning norr. Man kan ringa eller skicka meddelande genom att logga in på 1177.se.

Läs mer på 1177.se/vasterbotten/prostata-test-norr

 

Liknande poster

Den svenska modellen för tidig diagnostik testas i andra länder

Akut åtgärd krävs för att minska orimliga väntetider

Processer som styr bildandet av prostatacancer