Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

2,4 miljoner till projekt om webbaserat stöd för närstående till personer med cancer som vårdas i hemmet

När allt fler patienter med obotlig sjukdom vårdas i hemmet får de närstående ta ett allt större ansvar. Som närstående kan det vara lätt att känna sig otillräcklig. I ett projekt om ökad förberedelse för närstående till patienter med obotlig sjukdom ges ett webbaserat, vetenskapligt stöd för den närstående. Projektet får nu 2,4 miljoner i ytterligare anslag.

Projektet syftar till att erbjuda närstående till personer med avancerad cancer som vårdas i det egna hemmet, en möjlighet att förbereda sig för situationen att leva nära en svårt sjuk person under dennes sista tid i livet. Det webbaserade stödet innehåller filmer i form av samtal mellan närstående och vårdpersonal. I dessa samtal lyfts ämnen som tidigare forskning visat att närstående ofta har frågor kring och kan behöva stöd med.

– Betydelsen och effekter kommer nu att testas med en randomiserad kontrollerad design där närstående slumpmässigt lottas att ta del av webbsidan. Det här ytterligare anslaget gör att vi kan knyta fler forskare till projektet och stärka forskningsdesignen, säger Anette Alvariza, professor i palliativ vård vid Ersta Sköndal Bräcke högskola.

Resultatet av jämförelsen mellan de två grupperna blir en viktig del i forskarnas arbete av att se hur formen med webbaserat stöd fungerar. Projektet har pågått sedan 2019 och är en pilotstudie där man undersöker betydelsen av denna form av stödjande intervention. Förutom en webbplats med information och stödjande filmer, finns ett chattforum med möjlighet till kontakt med andra närstående. Det nya forskningsanslaget på 2,4 miljoner kommer från Cancerfonden och är fördelat på tre år.

Läs mer om projektet här.

För mer information, kontakta Anette Alvariza.

Liknande poster

Ny guide ska bidra till ökat deltagande i cancerscreening

Missförstånd kring HPV-vaccination riskerar kvinnors hälsa

Cancerfonden träffar Stockholms regionpolitiker för att prata om hur cancervården kan bli bättre