Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Missförstånd kring HPV-vaccination riskerar kvinnors hälsa

Sverige kan bli först i världen att utrota livmoderhalscancer genom vaccination. För att lyckas erbjuds nu gratis vaccin till kvinnor födda 1994–1999. Men vaccinationsdeltagandet är alldeles för lågt. En majoritet i målgruppen tror dessutom – felaktigt – att de redan är vaccinerade med fullgott skydd, visar en ny undersökning från Cancerfonden.

Genom att vaccinera en tillräckligt stor del av befolkningen kommer livmoderhalscancer att kunna utrotas helt.

Livmoderhalscancer är den tredje vanligaste cancerformen hos kvinnor mellan 20 och 49 år. Tack vare forskningen går det idag att vaccinera mot det virus som orsakar livmoderhalscancer, HPV. Genom att vaccinera en tillräckligt stor del av befolkningen kommer livmoderhalscancer att kunna utrotas helt. Nu siktar därför Sverige på att utrota sjukdomen till år 2027.

Ulrika Årehed Kågström, generalsekreterare Cancerfonden. Foto: Cancerfonden.

– Sverige är i princip ett andetag ifrån att bli först i världen med att utrota livmoderhalscancer. Det är en historisk satsning där sjukdomen kan vara utrotad inom bara tre år. Bara tanken är svindlande, säger Ulrika Årehed Kågström, generalsekreterare på Cancerfonden.

Nu storsatsar Sveriges regioner för att massvaccinera kvinnor födda 1994–1999 vilka pekas ut som en extra utsatt målgrupp för att drabbas av viruset, som sprids genom sexuella kontakter. Vaccinationen är gratis för målgruppen och för att lyckas nå målet behöver minst 70 procent av kvinnorna ha vaccinerats innan år 2024 är slut. Men alltför få kvinnor väljer att ta vaccinet, hittills har endast cirka 30 procent i hela Sverige vaccinerat sig. Det skiljer sig dessutom kraftigt mellan regionerna; region Kronoberg har högst deltagande just nu, med 44 procent vaccinerade medan motsvarande siffra i Skåne och Dalarna är 13 procent.

– Tiden är knapp. Nu behöver fler kvinnor i målgruppen ta sig till närmaste vaccinationsmottagning, för sin egen och för alla kvinnors skull, säger Ulrika Årehed Kågström.

Tror sig redan vara vaccinerade

Det låga deltagandet har flera anledningar och kan handla om både kunskap och tillgänglighet. Men en nyligen genomförd undersökning, beställd av Cancerfonden, visar även att 75 procent i målgruppen tror att de redan är vaccinerade. En tänkbar förklaring kan vara att målgruppen för många år sedan blivit erbjudna Gardasil 4, en äldre version av vaccinet, som dock inte skyddar mot lika många virusvarianter som den nyare varianten, Gardasil 9. Alternativt tror kvinnorna att de är vaccinerade helt utan att vara det.

– Även de som tagit den äldre varianten av vaccinet måste uppdatera sitt skydd för att vi ska lyckas stoppa spridningen av viruset helt. Det vore förödande om Sverige missade en sån här historisk chans på grund av ett missförstånd där kvinnor felaktigt tror att de är fullt skyddade, säger Ulrika Årehed Kågström.

Nu kraftsamlar Cancerfonden och gör riktade regionala insatser för att öka vaccinationsdeltagandet. Genom samarbeten med företag, regioner, organisationer, extra vaccinationsinsatser och kunskapsspridning är målet att öka vaccinationsdeltagandet till 70 procent vid årets slut.

– Det är ett otroligt ambitiöst mål, men också helt nödvändigt. Dessutom är det avgörande att alla kvinnor fortsätter gå på sin cellprovtagning för att upptäcka en eventuell cancer i tid. Det är vaccinet tillsammans med cellprovtagning som är nyckeln för att den här historiska möjligheten ska bli verklighet, säger Ulrika Årehed Kågström.

Högst deltagande i vaccinering mot HPV i Sverige

 • Region Kronoberg: 44%
 • Region Uppsala: 44%
 • Region Västmanland: 43%

Lägst deltagande i vaccinering mot HPV i Sverige

 • Region Skåne: 13%
 • Region Dalarna: 13%
 • Region Södermanland: 14%

Deltagandet i vaccination fördelat över regioner uppdateras varannan vecka och finns i sin helhet här.

Huvudinsikter från Cancerfondens undersökning

 • 96 procent av målgruppen känner till eller har hört talas om HPV-virus.
 • 75 procent av målgruppen tror att de redan är vaccinerade mot HPV med fullgott skydd.
 • 51 procent av målgruppen kan tänka sig ta vaccinet eftersom det är gratis.
 • Två tredjedelar känner till att livmoderhalscancer kan utrotas. Andelen som känner till ökar med inkomst och utbildningsnivå.

Undersökning utförd av Xtreme Insight på uppdrag av Cancerfonden. Undersökningen är genomförd bland ett nationellt representativt urval av kvinnor födda 1994–1999.

Om HPV/livmoderhalscancer

 • Varannan till var tredje dag dör en kvinna i Sverige av livmoderhalscancer.
 • Sjukdomen orsakas främst av HPV- virus som sprids genom sexuell kontakt.
 • Idag känner man till mer än 200 olika HPV. Det är dock bara 12 olika HPV som kan orsaka cancer. Vaccinet som nu erbjuds skyddar mot de viktigaste cancerframkallande HPV (som orsakar ca 90% av all livmoderhalscancer)
 • Innan HPV-vaccinerna kom hade de flesta som haft sex någon gång drabbats av en HPV- infektion. Hos sex av sju personer läker infektionen ut av sig själv, men gör den inte det kan den leda till cellförändringar som på sikt kan utvecklas till cancer.

Liknande poster

Ny guide ska bidra till ökat deltagande i cancerscreening

Cancerfonden träffar Stockholms regionpolitiker för att prata om hur cancervården kan bli bättre

”Sjung tillsammans mot cancer” samlade in 92 miljoner kronor till cancerforskning