Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Ny guide ska bidra till ökat deltagande i cancerscreening

Mer kunskap, nya arbetssätt och pricksäkra insatser krävs för att Sveriges regioner ska öka deltagandet i cancerscreening och catch up-vaccination mot HPV. Det står klart efter att Cancerfonden besökt Sveriges regioner för samtal om hur färre ska drabbas av cancer och fler ska överleva. Nu har Cancerfonden samlat konkreta verktyg och tillvägagångssätt i en guide särskilt framtagen för nyckelpersoner inom cancerscreening och HPV-vaccination.

Med nya guiden “Rädda liv – öka deltagandet” vill Cancerfonden erbjuda stöd till regionpolitiker och nyckelpersoner för att kunna öka deltagandet i screeningprogrammen och HPV-vaccination.

Screening är ett avgörande verktyg för att upptäcka cancer så tidigt som möjligt, vilket ökar möjligheten till lindrigare behandling och bot. Men deltagandet i screeningprogrammen i Sverige är ojämlikt, både mellan socioekonomiska grupper och mellan och inom Sveriges regioner. Till exempel har regionen med högst deltagande i livmoderhalscancerscreening 88 procent deltagandegrad medan motsvarande siffra för regionerna med lägst deltagande är 60 procent. I mammografi är deltagandesiffrorna något jämnare men fortfarande varierande. Samma problematik med ojämlikt deltagande ses även i den så kallade catch up-vaccinationen för HPV, som syftar till att utrota livmoderhalscancer.

– För att fler cancerfall ska förebyggas och upptäckas tidigare måste deltagandet i både screeningprogrammen och catch up-vaccination mot HPV öka och utjämnas över landet. Under 2023 har vi träffat politiker i nästintill alla 21 regioner i Sverige för att prata om hur vi kan lyckas med det. Det blev uppenbart att det finns ett uppdämt behov av riktade insatser och nya arbetssätt och att kunskapen om screening och vaccination skiljer sig åt, säger Sara Johansson, intressepolitisk chef på Cancerfonden.

Med den nya guiden “Rädda liv – öka deltagandet” vill Cancerfonden erbjuda ett stöd till regionpolitiker och nyckelpersoner för att kunna öka deltagandet i screeningprogrammen och HPV-vaccination. Guiden beskriver dels vilka viktiga organisatoriska förutsättningar som krävs för regionerna, dels pekar den ut ett antal verktyg för att nå olika målgrupper med ett generellt lägre deltagande i screening och HPV-vaccination. Bland de målgrupperna finns bland annat utlandsfödda kvinnor i utsatta områden, boende i glesbygd, personer med funktionsnedsättning och så kallade långtidsuteblivare vilka aldrig eller mycket sällan deltagit i screening.

– Vi vet att det hela tiden pågår ett arbete där ute för att öka screeningdeltagandet i våra olika regioner. Men vi vet också att det är en utmanande uppgift och där vill vi på Cancerfonden vara behjälpliga på de sätt vi kan. Vi hoppas att den här guiden kan inspirera och hjälpa beslutsfattare och nyckelaktörer med både nytänk och erfarenhetsutbyte i deras arbete att öka deltagandet i screening och HPV-vaccination, säger Sara Johansson.

Mer om guiden ”Rädda liv – öka deltagandet”

Guiden bygger på en analys av expertintervjuer med bland annat företrädare för Sveriges regioner och Regionala cancercentrum, forskare, patientorganisationer och vetenskapliga studier. Guiden kommer att överlämnas till beslutsfattare och nyckelaktörer vars arbete är avgörande för att öka deltagandet i screening och HPV-vaccination. Den 13 mars anordnar Cancerfonden även ett digitalt seminarium där guiden kommer presenteras i sin helhet.

Anmälan till seminariet görs här.

Läs guiden i sin helhet här.

Om screening

  • Det finns tre screeningprogram i Sverige: mammografi för bröstcancer, cellprovtagning för livmoderhalscancer samt provtagning för tjock- och ändtarmscancer.
  • Regionen med högst deltagande i mammografi ligger på 89 % medan motsvarande siffra för regionen med lägst deltagande är 77 %.
  • Regionen med högst deltagande i cellprovtagning ligger på 88 % medan motsvarande siffra för regionen med lägst deltagande är 60 %.
  • Regionen med högst deltagande i provtagning för tjock- och ändtarmscancer ligger på 74 % medan motsvarande siffra för regionen med lägst deltagande är 58 %.

Om HPV-vaccination

Om 70 procent av de kvinnor som ingår i målgruppen för catch up-vaccination mot HPV (kvinnor födda 1994-1999) har vaccinerats i slutet av 2024 har Sverige möjlighet att utrota livmoderhalscancer till 2027. Idag har bara drygt 30 procent av målgruppen vaccinerats och vaccinationstäckningen varierar stort mellan regioner där regionen med högst deltagande har vaccinerat 47 % och den med lägst har vaccinerat 14 %.

 

Liknande poster

Missförstånd kring HPV-vaccination riskerar kvinnors hälsa

Läs mer...

Cancerfonden träffar Stockholms regionpolitiker för att prata om hur cancervården kan bli bättre

Läs mer...

”Sjung tillsammans mot cancer” samlade in 92 miljoner kronor till cancerforskning

Läs mer...