Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Vi söker ST-läkare och specialister/seniora onkologer!

Post-ESMO är ett möte som anordnas i samarbete med de onkologiska klinikerna i landet. Syftet med samarbetet, som i år anordnas för första gången i Sverige, är att bevaka och sammanställa data från ESMO kongressen som arrangeras mellan den 16 – 21 september 2021.

https://www.esmo.org/meetings/esmo-congress-2021

Dessa data presenteras sedan för kollegor och övriga ämnesintresserade vid ett möte den
29 oktober på Scandic Continental, Stockholm. Detta enligt samma koncept som våra tidigare Post-ASCO möten. Om allt går som vi önskar, anordnas både fysiskt möte och även livesändning av dagen.

Vi söker därför både ST-läkare och specialist/senior onkolog till följande tumörgruppsområden:

Maligna Melanom, Gastrointestinala tumörer (både för övre GI och nedre GI), Bröstcancer, Urogenitala tumörer (både för prostatacancer och övriga tumörer inkl njurcancer), Lungcancer,
CNS-tumörer.

Presentationerna förbereds i samarbete mellan specialist/senior onkolog och ST-läkare och presenteras av den sistnämnda.

För mer info klicka här

Liknande poster

ST-läkare i hematologi på fullmatad kurs om stamcellstransplantationer

Läs mer...

Fokus på biomarkörer inom njurcancer Post-ESMO

Läs mer...