Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Fokus på biomarkörer inom njurcancer Post-ESMO

Webinar, 4 december 2020, kl. 12.10-12.55

Professor Martin Johansson sammanfattar och diskuterar data gällande biomarkörer som togs upp under ESMO. Möjlighet finns till interaktivitet under webinaret. Webinaret hålls på svenska och är avsett för personal inom Hälso- och Sjukvård (HCP).

Mer info och anmälan

Liknande poster

EU-kommissionen godkänner Pfizers Talzenna (talazoparib)

Läs mer...

EU godkänner Pfizers bispecifika antikropp mot relapserande refraktärt multipelt myelom (RRMM)

Läs mer...

Nationella kvalitetsregister inom onkologi behöver kunna rapportera läkemedelsanvändning

Läs mer...