Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Fokus på biomarkörer inom njurcancer Post-ESMO

Webinar, 4 december 2020, kl. 12.10-12.55

Professor Martin Johansson sammanfattar och diskuterar data gällande biomarkörer som togs upp under ESMO. Möjlighet finns till interaktivitet under webinaret. Webinaret hålls på svenska och är avsett för personal inom Hälso- och Sjukvård (HCP).

Mer info och anmälan

Liknande poster

Nytt machine learning-verktyg för snabb upptäckt av biomarkörer från strålbehandling

Läs mer...

Uppdaterat vårdprogram för njurcancer 2022

Läs mer...

Kommer njurcancern sprida sig? Fyra gener kan ge svar

Läs mer...