Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Var tredje njurcancerpatient har ingen dialog alls med sin läkare om behandlingen, visar KANTAR Sifo-undersökning

Var tredje njurcancerpatient har ingen dialog alls med sin läkare om behandlingen. Detta trots att studier visar att sådana samtal leder till bättre behandlingsalternativ med färre biverkningar.

-Det är skrämmande att patienter inte involveras i en cancerbehandling som kan vara direkt livsavgörande. Är man inte involverad så förstår man inte heller sin behandling, säger Jörgen Jehander, ordförande Njurcancerföreningen.

Undersökningen har gjorts av KANTAR Sifo och inkluderar 82 personer som har diagnostiserats med njurcancer, drygt hälften har fått diagnosen under de senaste två åren. På frågan om de diskuterat behandlingen svarar 33 % att ”läkaren bestämde och meddelade mig bara vad som gällde”.

Att bromsa eller bota cancer är viktigt, men så är även livskvaliteten under behandlingen. Det kan till exempel handla om allt från arbete, resor, fritid, trötthet, tarmfunktion eller sexliv.

51 % svarar att det inte fick någon information om detta.

Ytterst få, sex %, har fått information om eller blivit tillfrågade att medverka i en forskningsstudie om njurcancer. Sådana studier ger möjlighet att prova nya behandlingsmetoder.

-Det har gjorts stora framsteg inom njurcancerbehandling och fler överlever och kan leva med en kronisk cancer. Men om patienter inte involveras i forskningen i Sverige, så riskerar vi ett avbrott i den positiva utvecklingen, säger Jörgen Jehander. Det måste till bättre samtal och diskussioner mellan läkare och patient, att involvera patienten vet vi leder till bättre behandlingsalternativ och att patienten får färre biverkningar.

Undersökningen presenteras på Njurcancerföreningens seminarium 15 september – till programmet.

Läs rapporten här

Liknande poster

Nationella kvalitetsregister inom onkologi behöver kunna rapportera läkemedelsanvändning

Bättre behandlingsresultat vid cancer om läkare och patient pratar om behandlingsalternativen

Systemförändring på gång för att cancerpatienter ska få tillgång till nya läkemedel