Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Bättre behandlingsresultat vid cancer om läkare och patient pratar om behandlingsalternativen

En cancerbehandling innebär mängder av frågor, information att hantera och beslut om behandling. Studier visar att bättre samtal mellan patient och läkare och delat beslutsfattande leder till bättre behandlingsalternativ med färre biverkningar.

Studier av International Kidney Cancer Coalition (IKCC) visar att patienter med njurcancer och deras läkare inte pratar tillräckligt mycket om behandlingsalternativ.

Att prata om behandlingsalternativ, inklusive tillgång till studier med nya behandlingar, leder till bättre behandlingsresultat. Till exempel säger cirka 90 % av njurcancerpatienterna att de absolut skulle överväga att delta i en klinisk studie om de blev tillfrågade, men färre än hälften tillfrågas någonsin och de flesta har ingen aning om vilka studier som kan vara tillgängliga för dem.

Därför är temat för Internationell Njurcancerdagen 2022 ”Vi måste prata om behandlingsalternativ”. I Sverige genomförs en undersökning om vilken information om sina behandlingar som svenska njurcancerpatienter fått, resultat presenteras efter sommaren.

På Njurcancerföreningens hemsida finns sex frågor som njurcancerpatient eller närstående kan ha med sig i mötet med behandlande läkare.

Media bjuds in till ett internationellt webbinar ”Talking Treatments”, på World Kidney Cancer Day den 16 juni.

Där kommer Rachel Giles, läkare och ordförande för IKCC, att medverka tillsammans med Eric Jonasch, läkare från USA, och Poovan Govender, läkare från Sydafrika. En panel med patienter och vårdgivare från hela världen medverkar också, och de kommer dela med sig av sina kunskaper och personliga erfarenheter, utforska lokala och kulturella utmaningar och svara på frågor från deltagare.

Webbinariet är den 16 juni kl. 14.00 och du kan registrera dig och skicka frågor på worldkidneycancerday.org

Webbinaret kommer att spelas in och finnas tillgängligt efteråt med svensk text.

 

Om njurcancerföreningen

Initiativet till Njurcancerföreningen kommer från läkare, kontaktsjuksköterskor och patienter som tillsammans vet hur avgörande det är med en väl fungerande patientförening. Föreningen skapades 2015 och bygger sakta men säkert upp en bred verksamhet där medlemmarna sätter agendan. Vi arbetar nära professionen och forskningen för att sprida så mycket information som möjligt om sjukdomen, aktuella behandlingar och nya rön. www.njurcancerforeningen.se

Njurcancerföreningen är en del av Nätverket mot cancer – www.natverketmotcancer.se

Liknande poster

Nya kombinationsbehandlingar förlänger överlevnaden

Nationella kvalitetsregister inom onkologi behöver kunna rapportera läkemedelsanvändning

Uppdaterat vårdprogram för njurcancer 2022