Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Systemförändring på gång för att cancerpatienter ska få tillgång till nya läkemedel

På Njurcancerföreningens nationella möte släpptes flera ”nyheter” i debatten om hur nya läkemedel och kombinationer av behandlingar, ska nå ut snabbt till svenska patienter.

Från socialutskottet och från ansvariga myndigheter konstaterades att systemet behöver förändras – och att detta är på gång att ske.

– Att det har hänt mycket på senare tid och att systemet ska förbättras så att läkemedel verkligen når patienter, var nytt för oss. Är det någon som vill veta detta, så är det ju patienter som är direkt berörda. Det handlar om liv. På nästa års möte ska detta prickas av, vi nöjer oss inte förrän alla cancerpatienter alltid ges möjlighet att få den senaste behandlingen, säger Olof Karlsson, vice ordförande i Njurcancerföreningen, och som deltog i debatten.

Socialutskottets ordförande Acko Ankarberg Johansson (KD) och Dag Larsson (S), ledamot socialutskottet, instämde i att systemet för att prissätta nya läkemedel behöver förändras för att klara av att hantera alla nya läkemedel som forskas fram.

– Systemet behöver förändras och man kan känna en enorm frustration. Bekymret är att modellen har för lite resurser för att hantera alla nya fantastiska läkemedel som kommer, sa Dag Larsson.

Acko Ankarberg Johansson menade att systemet idag är för fragmenterat men att det börjat hända saker de senaste månaderna.

Hela debatten och mötet finns att se här:

https://youtu.be/37kYwGMQ22M

Fr. v Acko Ankarberg Johansson, socialutskottet, Olof Karlsson, Njurcancerföreningen, Dag Larsson, Socialutskottet, Gustaf Befrits, NT-rådet, Jonathan Lind Martinsson, TLV, Liselott Eriksson, Blodcancerförbundet, Margareta Haag, Nätverket mot cancer, Anders Åker, moderator.Om njurcancerföreningen

Initiativet till Njurcancerföreningen kommer från läkare, kontaktsjuksköterskor och patienter som tillsammans vet hur avgörande det är med en väl fungerande patientförening. Föreningen skapades 2015 och bygger sakta men säkert upp en bred verksamhet där medlemmarna sätter agendan. Vi arbetar nära professionen och forskningen för att sprida så mycket information som möjligt om sjukdomen, aktuella behandlingar och nya rön. www.njurcancerforeningen.se

Njurcancerföreningen är en del av Nätverket mot cancer – www.natverketmotcancer.se

Liknande poster

Nationella kvalitetsregister inom onkologi behöver kunna rapportera läkemedelsanvändning

Läs mer...

Var tredje njurcancerpatient har ingen dialog alls med sin läkare om behandlingen, visar KANTAR Sifo-undersökning

Läs mer...

Bättre behandlingsresultat vid cancer om läkare och patient pratar om behandlingsalternativen

Läs mer...