Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Urologisk cancersjukvård

Efter 20 år som urolog i södra Sverige tog jag steget över till andra sidan Nordsjön. I början av mars 2014 körde jag och min fru Annika av bilfärjan i Harwich. Målet var Oxford, där jag fått ett års förordnade som Honorary Consultant och Visiting Professor vid det elektiva cancersjukhuset Churchill Hospital respektive Oxford University. Vid nyår flyttade jag vidare till Addenbrooke’s Hospital i Cambridge, där det fanns en vakant tjänst som ”robotprostaktektomör”. Addenbrooke’s är det näst största sjukhuset i Storbritannien och mycket avancerat. Det är utan tvekan det bästa sjukhus jag har arbetat på. En ökande andel av patienterna kommer långväga ifrån, även från ”overseas”. På prostatacancersidan har man bestämt sig för att ta upp kampen med den excellenta Martinikliniken i Hamburg. Cambridges svar på Martini är CamPARI! Arbetet som urolog i England har varit lika svårt att vänja sig vid som vänstertrafiken. Väldigt annorlunda och stressande till att börja med, men fullt möjligt att anpassa sig till efter hand. När jag senast var i Sverige körde jag en gång av misstag på vänster sida av vägen. På samma sätt kommer nog en del av de engelska sjukvårdsrutinerna, som från början kändes främmande, att följa med mig när (om?) jag återvänder till Sverige. Här är några axplock ur erfarenheterna.

Läs hela artikeln

Liknande poster

Fler tankar om ”second opinion” i cancersjukvården

Läs mer...

Den svenska modellen för tidig diagnostik testas i andra länder

Läs mer...

1 500 västerbottningar testade sig för prostatacancer

Läs mer...