Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Tre projekt på cancerområdet får medel för att stödja användandet av AI

RCC i samverkan har beslutat att tilldela medel till tre projekt för att stödja användandet av AI och/eller nya arbetssätt inom mammografiscreening och screening för prevention av livmoderhalscancer.

Socialdepartementet och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)/Regionala cancercentrum i samverkan (RCC) träffar varje år en överenskommelse som syftar till att driva på utvecklingsarbetet inom cancerområdet inom ramen för den nationella cancerstrategin.

I överenskommelsen för 2021 ingick 15 miljoner kronor från satsningen på ”Kvinnors hälsa” för att stödja användandet av Artificiell Intelligens (AI) och/eller nya arbetssätt inom mammografiscreening och screening för prevention av livmoderhalscancer. RCC i samverkan lyste ut medel för ansökningar från grupperingar med forskare, kliniskt verksamma personer samt andra relevanta kompetenser inom dessa två områden.

RCC i samverkan har nu beslutat att tilldela medel till följande tre projekt:

  • ”Utveckling och kvalitetssäkring av kolposkopi-verksamheten i Sverige genom bildlagring” under ledning av Miriam Elfström PhD vid Institutionen för Medicinsk epidemiologi och biostatistik KI samt  Centrum för Cervixcancerprevention Karolinska universitetssjukhuset och Regionalt Cancercentrum Stockholm-Gotland
  • ”The impact of using artificial intelligence in breast cancer screening” som leds av Kristina Lång, docent vid Diagnostisk radiologi, Medicinska fakulteten, Lunds universitet och överläkare vid Mammografienheten Unilabs/Skånes universitetssjukhus Malmö
  • ”Nationell Plattform för AI och Medicinska Bilder” – Mammografiscreening”, under ledning av Fredrik Strand forskare vid institutionen för onkologi-patologi på Karolinska Institutet och röntgenläkare på Karolinska Universitetssjukhuset.

Projekten syftar till nationellt nyttogörande av AI/nya arbetssätt och ska stärka den regionala jämlikheten och effektiviteten inom respektive screeningområde.

Liknande poster

Geografiska och socioekonomiska skillnader vid screening för livmoderhalscancer

Läs mer...

Vi behöver bort från punktinsatser och få mer forskning om cancerprevention

Läs mer...

Uppdaterat vårdprogram för Hodgkins lymfom

Läs mer...