Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Tio miljoner kronor till prostatacancerforskning

Hittills i år har Prostatacancerförbundet redan delat ut tio miljoner kronor till svenska forsknings- och utvecklingsprojekt, vilket är två miljoner kronor mer än vid samma tidpunkt föregående år. Det totala beloppet som delades ut i forskningsanslag under hela 2019 var 12,2 miljoner kronor. Anledningen till att förbundet har möjlighet att fortsätta utöka stödet till forskning om prostatacancer är de fantastiska bidragen till Prostatacancerfonden och en mycket framgångsrik höst för kampanjen Mustaschkampen.

– Vi har fått in väldigt många ansökningar av hög kvalitet under denna ansökningsperiod, fler än något tidigare år. Därför känns det extra roligt att vi har möjlighet att dela ut medel till så många intressanta projekt 2020. Det ska bli spännande att följa samtliga projekt, säger Kjell Brissman, ordförande i forskningsrådet och styrelseordförande.

Dessa 23 forsknings- och utvecklingsprojekt har tilldelats pengar:

 • Amanda Hellström, lnst för Hälso- och Vårdvetenskap, Linnéuniversitetet.
 • Anders Bjartell, lnst för translationell medicin, Lunds universitet.
 • Andreas Josefsson/Stina Rudolfsson, Kirurgi och perioperativa vetenskaper, Umeå universitet.
 • Anna Lantz, lnst för Medicinsk Epidemiologi och Biostatistik, Karolinska Institutet.
 • Anzhelika Vorobyeva, Uppsala universitet.
 • Camilla Thellenberg Karlsson, Strålningsvetenskaper, Onkologi, Umeå universitet.
 • Caroline Olsson, Radiofysik, Göteborgs universitet.
 • Delila Gasi Tandefelt, Kliniska vetenskaper, Göteborgs universitet.
 • Henrik Grönberg, lnst för Medicinsk Epidemiologi och Biostatistik, Karolinska Institutet.
 • Joanna Strand, Kliniska vetenskaper, Lunds universitet.
 • Karin Welen/Jonas Nilsson, Kliniska vetenskaper, Göteborgs universitet.
 • Kimia Kohestani, Kliniska vetenskaper, Urologi, Göteborgs universitet.
 • Malin Hagberg Thulin, Medicin, Centre for Bane and Arthritis, Sahlgrenska sjukhuset.
 • Marene Landström, Medicinska Biovetenskaper, Umeå universitet.
 • Mark Clements, lnst för Medicinsk Epidemiologi och Biostatistik, Karolinska Institutet.
 • Martin Eklund, lnst för Medicinsk Epidemiologi och Biostatistik, Karolinska Institutet.
 • Masood Kamali-Moghaddam, Biomedicinskt centrum, IGP, Uppsala universitet.
 • Neha Singh, lnst of Clinical Sciences, Department of Urology, Sahlgrenska University Hospital.
 • Sabina Davidsson, Urologiska kliniken, Universitetssjukhus Örebro.
 • Susan Evans Axelsson,Lunds universitet, Skåne University Hospital.
 • Tanja Stocks, Kliniska vetenskaper, Lunds universitet.
 • Ulrika Warpman Berglund, Onkologi/patologi, Karolinska Institutet.
 • Yvonne Ceder, Laboratoriemedicin, Lunds universitet.

Mer information om de olika projekten finns på Prostatacancerförbundets webbplats. Vid eventuella frågor, kontakta Calle Waller.

Forskningsmedlen utlyses för ansökan i november varje år. Stöd ges främst till projekt om tidig och säker diagnostik, mer effektiva och skonsamma behandlingsmetoder samt rehabilitering. Projekten granskas av förbundets forskningsråd med expertis från urologi, onkologi och rehabilitering. Mer information finns på Prostatacancerförbundets webbplats.

Liknande poster

Cancerforskningsfonden i Norrland delar ut 75 miljoner kronor

Läs mer...

Tio miljoner till studie om återskapande av bröst

Läs mer...

Ny teknik för forskning om enzymers roll vid cancerutveckling

Läs mer...