Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Cancerforskningsfonden i Norrland delar ut 75 miljoner kronor

Styrelsen för Cancerforskningsfonden i Norrland har fattat beslut om den enskilt största satsningen på cancerforskning i norra Sverige. Tio forskningsprojekt får dela på 75 miljoner kronor.

Den stora satsningen möjliggörs tack vare generösa givare som genom gåvor eller testamenten skänkt bidrag till fonden. Cancerforskningsfonden i Norrland har ytterst små egna kostnader för administration, och därför kan medlen användas för cancerforskning och inget annat, helt enligt givarnas vilja.

Följande projekt har beviljats medel, med summa och namn på ledare för respektive forskargrupp.

  • Prostatacancer, 10 milj kr: Pernilla Wikström
  • Cancer i tjocktarmen (tarmbakterier och markörer), 10 milj kr: Richard Palmqvist
  • Cancer i bukspottskörteln, 10 milj kr: Daniel Öhlund
  • Gynekologisk cancer, 7,5 milj kr: Håkan Hedman
  • Leukemier, 7,5 milj kr: Sofie Degerman
  • Radioterapi, 7,5 milj kr: Tufve Nyholm
  • Analys av biobanksprover och cancerrisk, 6,25 milj kr: Beatrice Melin
  • Tjocktarmscancer, 6,25 milj kr: Bethany van Guelpen
  • Lungcancer, 5 milj kr: Mikael Johansson
  • Bröstcancer, 5 milj kr: Sophia Harlid

Liknande poster

Effektivare medicinsk bildtagning kan förbättra cancervården

Umeå universitet i samarbete om att upptäcka hjärntumörer med AI

Tio miljoner till studie om återskapande av bröst