Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

The CDK4/6 landscape when treating elderly MBC women

Härmed inbjuds du att delta vid ett webinar med fokus på behandling av äldre patienter med metastaserad bröstcancer.

Datum och tid: Torsdag 28 januari kl.16.00-17.00

Lilly vill här bjuda in dig till nedan aktuella föreläsning. Målet är att genom ökad kunskap om CDK 4/6-behandlingen vid behandling av äldre patienter med metastaserad
bröstcancer, utifrån senaste forskning och klinisk erfarenhet, förbättra vården till nytta för patient och verksamhet.

Webbinariet kommer att hållas på engelska, klicka här för mer information och anmälan.

Liknande poster

Verzenios EU-godkänt för adjuvant behandling av HR+/HER2-, node positiv, bröstcancer

Optimizing Treatment for ER+/HER2- mBC patients with aggressive disease

Continuing Advances in mBC – Not all CDK4&6i are the same