Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Continuing Advances in mBC – Not all CDK4&6i are the same

We are pleased to invite you for the next MBC TALKS webinar and live Q&A session where Prof. Gilles Freyer, Prof. Joyce A. O’Shaughnessy, Prof. Patrick Neven and Prof. Michael Untch will discuss different CDK4&6i data from both efficacy & safety standpoint and how that can help improve.

Date 30 September

Session time:

15.00 – 16.00

19.00 – 20.00

For more information and registration please click here

Liknande poster

Företag säljer medicinska tester med feministisk retorik

NT-rådet: Enhertu vid HER2-låg bröstcancer

Standardiserat vårdförlopp för bröstcancer är reviderat – bland annat med nya ledtider