Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Optimizing Treatment for ER+/HER2- mBC patients with aggressive disease

We are pleased to invite you for the next MBC TALKS webinar and live Q&A session where Prof. Gilles Freyer, Prof. Joyce A. O’Shaughnessy, Prof. Patrick Neven and Prof. Michael Untch will discuss different CDK4&6i data from both efficacy & safety stand point and how that can help improve patient outcome.

Agenda
Live Welcome & Introduction Gilles Freyer, France 5 min
Efficacy of Verzenios in endocrine resistant patients Joyce O’Shaughnessy, US 7 min
Live Q&A/Discussion All 5 min

Factors to consider for improving patient adherence Patrick Neven, Belgium 7 min
Live Q&A/Discussion All 5 min

Patient case 1 Michael Untch, Germany 7 min
Live Q&A/Discussion All 5 min

Patient case 2 Gilles Freyer, France 7 min
Live Q&A/Discussion All 5 min

Live Summary & Close Gilles Freyer, France 9 min

October 28th

Session time:

15:00 – 16:00 (CET)
19:00 – 20:00 (CET)

For more information and registration click here

Liknande poster

Företag säljer medicinska tester med feministisk retorik

NT-rådet: Enhertu vid HER2-låg bröstcancer

Standardiserat vårdförlopp för bröstcancer är reviderat – bland annat med nya ledtider