Olle Björks stipendium för berömliga insatser i arbetet för barn med cancer