Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Hon grundade Sveriges första barnhospice – prisas av Barncancerfonden


Olle Björk överräckte stipendiet till Catharina Kumlien under Barncancerfondens årsmöte lördagen den 8 maj.

Sedan 2010 kan barn med obotliga sjukdomar få specialiserad vård sin sista tid i livet. Detta tack vare chefssjuksköterskan Catharina Kumlien som tog initiativet till Nordens första och Sveriges enda barnhospice, Lilla Erstagården. Nu är hon en av tre stipendiater som prisas för sina insatser för barn med cancer.

–  Catharina insåg att barn som inte kommer överleva sin sjukdom behöver en annan typ av vård än vad som kan erbjudas på en vanlig vårdavdelning. Genom envist arbete lyckades Catharina inviga Lilla Erstagården 2010. Sedan dess har verksamheten utvecklats och etablerats och det vårdbehov som fanns har till en stor del kunnat täckas genom Catharinas insatser, säger Olle Björk, professor i barnonkologi och tidigare generalsekreterare på Barncancerfonden.

För sin insats att ge barn bättre vård i livets slutskede tilldelas Catharina Kumlien, tidigare chefssjuksköterska vid Astrid Lindgrens barnsjukhus, Olle Björks stipendium för berömliga insatser i arbetet för barn med cancer. Priset delas varje år ut till en eller flera personer som på något sätt utmärkt sig i sitt engagemang för barn med cancer.

– Jag är otroligt glad för detta. Jag insåg att något behövde göras för de allra svårast sjuka barnen och det ledde så småningom till Lilla Erstagården. På ett hospice är tid den största medicinen. Det ska finnas tid att ta hand om barnet, om föräldrar, syskon, mor- och farföräldrar och klasskompisar. Och det ska finnas tid att få ha roligt, för det ska man få ha – även när man ligger för döden, säger Catharina Kumlien.

Tre stipendiater

Kumlien är en av tre personer som får ta emot årets Olle Björks stipendium; Torben Ek, överläkare och barnonkolog vid Barncancercentrum på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, prisas för sina insatser att säkerställa en jämlik vård genom ett nationellt vaccinationsprogram för barn med cancer samt genom att skapa mötes- och kunskapsforum för landets barnonkologer. Camilla Häger, kontaktsjuksköterska specialiserad inom barnonkologi vid Södra Älvsborgs Sjukhus i Borås tilldelas Olle Björks stipendium för sitt arbete med att ta fram en metodhandbok för tillvägagångssätt i behandlingen av barn med cancer.

Priset delades ut under Barncancerfondens livesända årsmöte lördagen den 8:e maj.

Så lyder motiveringarna

Catharina Kumlien, tidigare chefssjuksköterska
”Catharina Kumlien insåg tidigt att Sverige saknade den specialvård som behövs för att kunna ta hand om barn med svåra kroniska tillstånd och barn med obotliga cancersjukdomar. Hon gjorde en grundlig analys, inledde ett samarbete med Stockholms Läns Landsting och engagerade samtliga politiska partier. Efter ett flerårigt arbete kunde Lilla Erstagården, Sveriges första barnhospice, invigas år 2010 i närvaro av Hennes Majestät Drottningen. För Catharina Kumliens arbete med att etablera Lilla Erstagården tilldelas hon 25 000 kronor från Olle Björks stipendiefond.”

Camilla Häger, kontaktsjuksköterska specialiserad inom barnonkologi
”Camilla Häger har på ett enastående sätt bidragit till en säkrare vård för barnen men också till ökad säkerhet i arbetet för samtliga personalgrupper. Camilla har skrivit en lättbegriplig handbok som systematiskt behandlar såväl vård som medicinska aspekter inom barnonkologin – ett imponerande arbete som är en ledstjärna många år framåt. Camilla Häger tilldelas därför 50 000 kronor från Olle Björks stipendiefond.”

Torben Ek, överläkare och barnonkolog (Foto: Eva Nordin)
”Torben Ek har på många sätt bidragit till den struktur och det samarbete som idag finns inom barncancervården. Han har medverkat till att den komplicerade frågan om vaccinationer under och efter cytostatikaterapi fått ett nationellt vårdprogram. Han har organiserat ett samarbete mellan barncancerenheterna som resulterade i ett nätverk som är unikt inom barnonkologin och vården. Han är även ordförande i Vårdplaneringsgruppen för solida tumörer hos barn. För sina insatser tilldelas Torben Ek 25 000 kronor från Olle Björks stipendiefond.”

Om Olle Björks stipendium

Olle Björk har behandlat tusentals barn under sina närmare 40 år i barncancervårdens tjänst. När han år 2015 lämnade sitt uppdrag som generalsekreterare på Barncancerfonden för att gå i pension inrättades ett stipendium, Olle Björks stipendium för berömliga insatser i arbetet för barn med cancer, om totalt 100 000 kronor per år.

Liknande poster

Region Skåne inför precisionsdiagnostik i barncancervården

Läs mer...

300 000 kronor till internationellt utbyte inom barnonkologi

Läs mer...

Umeå först ut med beslut om genetisk diagnostik av barncancer i egen regi

Läs mer...