Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

300 000 kronor till internationellt utbyte inom barnonkologi

Tre gånger per år utlyser Barncancerfonden medel för bl.a. resor och symposier inom barnonkologisk vård och forskning. I februari beviljades nio ansökningar – och tillsammans delar forskarna på 322 155 kronor.

För att stimulera till det, för både vården och forskningen, så viktiga internationella utbytet stödjer Barncancerfonden varje år olika typer av kunskapsutbyte. I februari beviljades stöd till svenskt deltagande i internationella konferenser liksom arrangerandet av internationella möten i Sverige.

– Det här är bland det viktigaste vi gör, menar forskningschef Britt-Marie Frost. Både för att vi ska få nya kunskaper till Sverige men också för att dela med oss av det vi gör. Målet för oss inom barnonkologin är alltid att cancerdrabbade barn ska få den bästa vården, oavsett var de är födda och bor.

Aktivt deltagande krävs

Det internationella kunskapsutbytet är viktigt inom barnonkologin då varje diagnos är unik och patientunderlaget ofta är litet. Reseanslagen kan sökas av läkare, forskare, kurator, psykolog, sjuksköterska eller annan person verksam inom barncancerområdet. Ett viktigt villkor är att den som söker måste delta aktivt i konferensen som presentatör.

Genom Barncancerfondens stöd kommer svenska forskare under våren att delta på kongressen European Asociation of Palliative Care i Barcelona; Nordic Society of Paediatric Haematology and Oncology Annual Meeting 2024 i Tallinn; Neuroblastoma Research Symposium i Cambridge; Intercepting Childhood Blood Cancer: From Single Cells To Malignant Clones i Dusseldorf samt International Symposium on Pediatric Neuro-Oncology2024 i Philadelphia.

Symposier i Norden

Barncancerfonden utlyser också anslag för att organisera 1–2 dagars symposium inom barncancerforskning. Dessa möten ska normalt förläggas inom Norden och under våren så kommer symposier arrangeras av Kenny Alexandra Rodriguez-Wallberg, Karolinska Institutet, under rubriken Bevara fertiliteten – Forskning, utveckling och vägen mot nya lösningar – För patienter och familjer; och av Marie Arsenian Henriksson, Karolinska Institutet, som ska arrangera Second Stockholm MYC – Milestone Yearly Conference.

Även arbetsmöten kan finansieras av Barncancerfonden och sökande som beviljades detta var Aron Onerup, Göteborgs universitet, i syfte att bilda ett konsortium för ansökan till Horizon Europe samt Sofie Degerman, Umeå universitet, som ska arrangera ALLTogether T-ALL Biology Special Interest Group Annual Meeting.

Här finns listan på Barncancerfondens beviljade anslag.

 

Liknande poster

Region Skåne inför precisionsdiagnostik i barncancervården

Umeå först ut med beslut om genetisk diagnostik av barncancer i egen regi

Unga cancersjuka och deras familjer kan behöva tillgång till medicinsk information via journalen