Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Umeå först ut med beslut om genetisk diagnostik av barncancer i egen regi

Norra sjukvårdsregionen där Barncancercenter vid Norrlands universitetssjukhus ingår har fattat beslut om att införa helgenomsekvensering i rutinsjukvården. Foto: Ulrika Wikström.

– Grunden till en framgångsrik behandling finns i rätt diagnos, därför innebär införandet av helgenomsekvensering i rutinsjukvården att vi får bättre förutsättningar att utveckla behandlingarna av barncancer, säger Frans Nilsson barnonkolog och medicinsk chef vid barnonkologiskt centrum i Umeå. Där har de som första region i Sverige fattat beslut om hur de ska finansiera införandet av helgenomsekvensering i rutinsjukvården.

Sedan 2021 har samtliga sjukvårdsregioner i Sverige erbjudit alla barn som insjuknar i cancer att få sin diagnos genom så kallad helgenomsekvensering, vilket innebär att hela arvsmassan i barnets tumörceller kartläggs, liksom DNA i friska celler från annan vävnad eller blod. Sekvenseringen har hittills finansierats via Barncancerfonden och Socialdepartementet, och projektet har bedrivits inom ramen för den nationella satsningen GMS, Genomic Medicine Sweden. Planen har hela tiden varit att finansieringen av helgenomsekvenseringen, om projektet föll väl ut, skulle övertas av regionerna och att diagnosmetoden på sikt ska ersätta nuvarande diagnosmetoder.

Magnus Hedström, områdeschef för länssjukvårdsområde 1 där både barnonkologi och Laboratoriemedicin ingår. Foto: Angelica Säfvenberg.

Barncancercenter vid NUS, Norrlands universitetssjukhus, diagnosticerar och initierar all onkologisk behandling för barn med cancer inom norra sjukvårdsregionen. I den mån det är möjligt utförs sedan onkologisk behandling även på barnets hemsjukhus. Norra sjukvårdsregionen är inte bara först ut med beslutet att ta över finansieringen utan NUS bygger också ut sin laboratoriediagnostiska verksamhet med ny utrustning så att helgenomsekvenseringen till hösten kan göras på sjukhuset.

– Vi gör just nu stora satsningar och investeringar för att kunna göra den genetiska analysen för norra sjukvårdsregionen själva här på sjukhuset. Den nya tekniken gör att vi kan utveckla nya forskningssamarbeten med Umeå universitet, men jag ser också att vuxna patienter och patienter med sällsynta diagnoser kommer ha stor nytta av det vi nu bygger upp, säger Magnus Hedström, områdeschef för länssjukvårdsområde 1 där både barnonkologi och Laboratoriemedicin ingår.

Frans Nilsson, barnonkolog och medicinsk chef vid barnonkologiskt centrum i Umeå. Foto: Therése Strömberg.

Frans Nilsson, som är barnonkolog och medicinsk chef vid barnonkologiskt centrum i Umeå vill också framhäva att barncancerforskningen kommer att fortsätta fast regionerna tar över finansieringen.

– Att vi nu tar över ansvaret och kostnader för helgenomsekvenseringen innebär inte att vi minskar fokuset på forskningen. Vi har flera diagnoser där behovet av nya mer effektiva behandlingar är stort, men vi behöver också skräddarsy nuvarande behandlingar bättre så att vi minskar de sena komplikationerna som idag drabbar mer än vartannat barn.

Britt-Marie Frost, Barncancerfondens forskningschef är glad över att regionerna nu börjar deklarera att de tar över finansieringen för diagnostiken under våren.

– Barncancerfondens viktigaste uppgift är att stimulera till och finansiera forskning som ökar överlevnaden och minskar sena komplikationer. När regionerna finansierar diagnostiken kan vi stötta nya projekt som kan använda de data vi får från helgenomsekvenseringarna och kombinera det med annan data för att se till att precisionsdiagnostiken kan leda till att fler barn får en individanpassad läkemedelsbehandling.

Läs mer om nyttan av helgenomsekvensering.

FAKTA norra sjukvårdsregionen:

  • Varje år insjuknar omkring 30–35 barn i norra sjukvårdsregionen, i en cancersjukdom.
  • 150–200 barn är under vård eller aktiv uppföljning för en cancersjukdom inom norra sjukvårdsregionen.
  • I norra sjukvårdsregionen finns ungefär 1000 barncanceröverlevare.
  • Barncancercenter vid NUS diagnosticerar och initierar all onkologisk behandling för barn med cancer inom norra sjukvårdsregionen.
  • Onkologisk behandling genomförs på barnets hemsjukhus, om det är möjligt, men på grund av långa avstånd sker mycket av behandlingen på barnonkologiskt centrum på NUS.

FAKTA GMS Barncancer:

  • Satsningen inom barncancer startade 2019 med ett uppstartsbidrag från Barncancerfonden på 15 miljoner kronor och görs tillsammans med Barntumörbanken.
  • Proverna som analyseras samlas in vid Sveriges sex barnonkologiska. centrum som ligger i Stockholm, Göteborg, Lund, Uppsala, Linköping och Umeå.
  • Målet för GMS barncancer är att införa molekylärgenetiska analyser i rutinsjukvården för barn med cancer för att förfina diagnosen och förbättra behandlingsmöjligheterna.
  • För att GMS Barncancer ska kunna övergå i rutinsjukvården krävs långsiktig finansiering från regionerna.

Liknande poster

Region Skåne inför precisionsdiagnostik i barncancervården

300 000 kronor till internationellt utbyte inom barnonkologi

Svårt sjuka barn med cancer kan snart vårdas i nya intermediärvårdssalar på Norrlands universitetssjukhus