Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Svensk innovation förbättrar för barn med leukemi

Svenska Qlucore – drivande inom precisionsdiagnostik för analys av cancer – har en viktig roll i det svensk-danska samarbetet iCOPE, som bland annat siktar på en bättre behandling av barn drabbade av akut leukemi. Ett cancerområde där dödligheten och behandlingsrelaterade komplikationer fortfarande är hög och där leukemi bland barn ökar med 6 – 10 procent per år inom Europa.

iCOPE-samarbetet, som finansieras av EU-bidrag har pågått i tre år, sträcker sig över Öresundsregionen. Där ingår patienter och forskare från Region Skåne, Lunds universitet, Rigshospitalet och Danmarks Tekniska Universitet.

”Här gör vår egenutvecklade mjukvara stor nytta, både under projekttiden, men nu också som permanent lösning. Den gör det möjligt att på ett enklare sätt bedöma vilken undergrupp som en cancer tillhör genom att analysera stora datamängder. Något som med traditionella metoder kan vara arbetskrävande och omständligt, säger Carl-Johan Ivarsson, Qlucores vd.

Med hjälp av mjukvaran Qlucore Insights siktar iCOPE på att förbättra den så kallade precisionsdiagnostiken inom akut leukemi.

”Vi valde Qlucores programvara eftersom den är automatiserad och användarvänlig samt har en perfekt visuell presentation – nästan som 3D, vilket är bra för läkare med begränsad förståelse om barnleukemi samt föräldrar där det är enkelt att skriva ut ett resultat och visa för dem, säger Kjeld Schmiegelow (Professor och överläkare).

Med hjälp av precisionsdiagnostik baserat på så kallad RNA-sekvensering kan iCOPE förbättra vården för de barn som drabbas av akut barnleukemi.

”Det bästa är att vi kan implementera RNA-sekvensering inom klinisk diagnostik på ett enkelt och säkert sätt och att mjukvaran hjälper oss i detta viktiga arbete. Om vi inte hade haft tillgång till Qlucores mjukvara hade det krävts mycket arbete av specialiserade bioinformatiker, forskare och läkare, vilket hade varit både kostnadskrävande och tagit mycket tid”, säger Mette Klarskov Andersen, överläkare vid Rikshospitalet i Köpenhamn, och fortsätter.

”Vi har fått ett flertal mjukvaror presenterade för oss tidigare, men ingen av dessa har uppfyllt våra önskningar eller varit designade att passa våra behov. Denna mjukvara har imponerat på oss och gör det möjligt att designa rätt behandlingsmetod och på sikt gå mot personifierad vård och medicinering”.

Liknande poster

Blockerar aquaporiner och därmed cancertillväxt

Barnonkologer positiva till införande av helgenomsekvensering vid diagnostisering av barncancer

Helgenomsekvensering kan ge barn med leukemi mer individanpassad cancerbehandling