Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Blockerar aquaporiner och därmed cancertillväxt

Aquaporiner är ett protein som reglerar vattenflödet in och ut ur celler. Dessa proteiner har visat sig spela roll vid både cancer och diabetes typ 2. Nu har en forskargrupp vid Lunds universitet lyckats hitta en läkemedelskandidat som binder till proteinet, något som visat sig påverka leukemicellers tillväxtförmåga. Studien publiceras i PNAS.

Karin Lindkvist, professor i cellbiologi vid Lunds universitet. Foto: Ingemar Hultquist, Lunds universitet.

Aquaporiner är vattenkanaler som finns i cellernas membran. Deras roll är att underlätta transport av vatten och andra mindre molekyler till och från celler. På så sätt reglerar de flödet och trycket i cellen. Aquaporiner är centrala för många mekanismer i våra celler och spelar även en viktig roll vid flera sjukdomstillstånd som till exempel cancer och diabetes typ 2.

– Det verkar som om cancerceller kan öka antalet aquaporinerna för att förbättra sin egen överlevnad och öka sin spridningsförmåga, säger Karin Lindkvist, professor i cellbiologi vid Lunds universitet och strukturbiologiforskare.

Därför är det intressant att försöka utveckla nya läkemedel som blockerar aquaporinernas aktivitet. Men för att kunna skapa nya läkemedelskandidater måste forskarna först få kunskap om hur de binder till aquaporinerna. Med hjälp av kryoelektronmikroskopi, som är en teknologi med extremt hög upplösning, har forskarna nu för första gången lyckats ta fram en bild av ett aquaporin med en läkemedelskandidat bunden till proteinet. De har också visat att läkemedelskandidaten påverkar leukemicellers tillväxtförmåga genom att inaktivera aquaporinern

– Genom att förstå hur proteinet är uppbyggt och hur läkemedel fäster vid det, försöker vi förstå hur cancercellerna reagerar på nya läkemedelskandidater. Det innebär att vi nu kan börja utveckla nya och bättre läkemedelskandidater som slår selektivt mot vissa grupper av aquaporiner för att sedan gå vidare och undersöka läkemedelseffekten för olika cancerformer, avslutar Karin Lindkvist.

Läs publikationen här.

Liknande poster

Helgenomsekvensering kan ge barn med leukemi mer individanpassad cancerbehandling

Reglering av gensplitsning kan ge svar på varför leukemi utvecklas

Svensk innovation förbättrar för barn med leukemi