Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Subkutan beredning med nivolumab lika effektiv som intravenös Opdivo

Första resultaten från fas 3-studien CheckMate-67T, där subkutan beredning av Opdivo jämförts med intravenös administrering, presenterades på ASCO GU 2024 i januari.

Studien visade likvärdighet (non-inferiority) när det gäller farmakokinetik, effekt och säkerhet. ”Resultaten från CheckMate-67T-studien är ett kvitto på vår omfattande kunskap inom immunterapi för behandling av solida tumörer. Att utforska nya administreringssätt kan ge mer flexibilitet och möjlighter både för patienter och sjukvårdspersonal säger Karin Andersson, medicinsk direktör på Bristol Myers Squibb i Sverige.

Läs hela pressmeddelandet.

Liknande poster

EU-kommissionen godkänner nivolumab i kombination med kemoterapi vid icke-småcellig lungcancer

Positivt CHMP-utlåtande för Opdivo som neoadjuvant terapi vid NSCLC

Bristol Myers Squibb presenterar data från CheckMate -76K