Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Positivt CHMP-utlåtande för Opdivo som neoadjuvant terapi vid NSCLC

EMA:s rådgivande kommitté, CHMP, har gett ett positivt utlåtande för neoadjuvant behandling med Opdivo (nivolumab) i kombination med platinabaserad kemoterapi av resektabel icke‑småcellig lungcancer (NSCLC) med hög risk för återfall hos vuxna vars tumörer uttrycker PD‑L1 ≥ 1 %.

Behandlingen blir det första neoadjuvanta immunterapi-baserade alternativet på NSCLC-området i EU. Rekommendationen baseras på resultaten från FAS 3-studien studien CheckMate 816, som visade att behandling med neoadjuvant Opdivo (nivolumab) i kombination med platinabaserad kemoterapi gav en statistiskt signifikant och kliniskt meningsfull förbättring av händelsefri överlevnad (EFS) och patologiskt komplett respons (pCR) jämfört med  enbart kemoterapi före kirurgisk borttagning av tumör.

Läs utlåtandet här.

Liknande poster

Subkutan beredning med nivolumab lika effektiv som intravenös Opdivo

EU-kommissionen godkänner nivolumab i kombination med kemoterapi vid icke-småcellig lungcancer

CHMP ger ett positivt utlåtande gällande AKEEGA