Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

CHMP ger ett positivt utlåtande gällande AKEEGA

CHMP ger ett positivt utlåtande gällande AKEEGA (niraparib i kombination med abiratirone) för behandling av patienter med metastaserad kastrationsresistent prostatacancer och BRCA 1/2-mutationer.

Om AKEEGA, som är en dubbelverkande tablett, blir godkänd inom EU så kommer den bli, i kombination med prednison eller prednisolon, en första linjens behandling för vuxna patienter som har metastaserad kastrationsresistent prostatacancer.

Det positiva beskedet från CHMP baseras på resultat från fas 3-studien MAGNITUDE där man såg att niraparib i kombination med abiratirone plus prednison eller prednisolon signifikant förbättrade radiografisk progressionsfri överlevnad jämfört med standardbehandling av patienter med BRCA1/2-mutationer med en obehandlad metastaserad kastrationsresistent prostatacancer.

Läs hela pressmeddelandet här (på engelska).

Liknande poster

CHMP ger ett positivt utlåtande gällande Carvykti för behandling av relapserad och refraktär multipelt myelom

Janssen lanserar en enklare Erleada-dosering för patienter med avancerad prostatacancer

Janssen ansöker om EMA-godkännande för Rybrevant