Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

CHMP ger ett positivt utlåtande gällande AKEEGA

CHMP ger ett positivt utlåtande gällande AKEEGA (niraparib i kombination med abiratirone) för behandling av patienter med metastaserad kastrationsresistent prostatacancer och BRCA 1/2-mutationer.

Om AKEEGA, som är en dubbelverkande tablett, blir godkänd inom EU så kommer den bli, i kombination med prednison eller prednisolon, en första linjens behandling för vuxna patienter som har metastaserad kastrationsresistent prostatacancer.

Det positiva beskedet från CHMP baseras på resultat från fas 3-studien MAGNITUDE där man såg att niraparib i kombination med abiratirone plus prednison eller prednisolon signifikant förbättrade radiografisk progressionsfri överlevnad jämfört med standardbehandling av patienter med BRCA1/2-mutationer med en obehandlad metastaserad kastrationsresistent prostatacancer.

Läs hela pressmeddelandet här (på engelska).

Liknande poster

Positivt CHMP-utlåtande för Opdivo som neoadjuvant terapi vid NSCLC

Läs mer...

EU-kommissionen godkänner AKEEGA vid metastaserad kastrationsresistent prostatacancer

Läs mer...

Imfinzi plus kemoterapi rekommenderas för godkännande i EU av CHMP

Läs mer...