Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Stor satsning på stöd till cancerberörda utökas

Mötesplatsen Kraftens hus där cancerberörda kan mötas har blivit en stor succé i Borås, Göteborg och i Stockholm. Ett nytt anslag från Sjöbergstiftelsen ska användas till att starta nya Kraftens hus i landet.

Regionalt cancercentrum Väst var först ut med att utveckla Kraftens hus Sjuhärad i Borås. Vid öppnandet 2018 var det Sveriges första stödcenter för cancerberörda. Ytterligare två milstolpar under året har varit etableringarna i Stockholm och i Göteborg.

Idag drivs Kraftens hus som ideella föreningar och i år har även en riksförening, Kraftens hus Sverige bildats. I slutet av november fick föreningen fyra miljoner kronor i anslag av Sjöbergstiftelsen för utveckling och expansion av Kraftens hus. Bidraget, som fördelas på två år, ska användas till att starta nya Kraftens hus i landet. Målet är att det om fyra år ska finnas en förening i samtliga sex sjukvårdsregioner. För att kunna nå ännu fler cancerberörda vill man också utveckla det digitala stödet.

– Kraftens hus fyller en viktig funktion för kraft och stöd i mellanrummet mellan vården och vardagslivet. Livet förändras drastiskt vid ett cancerbesked och att få dela sina erfarenheter med andra som är i en liknande situation är mycket värdefullt, säger Kjell Ivarsson, nationell cancersamordnare.

Kraftens hus är en mötesplats för cancerberörda, både patienter och närstående. Vars målsättning är att ge cancerberörda stöd, information och möjlighet att träffa andra i samma situation. Kraftens hus erbjuder en mängd olika aktiviteter, bland annat, samtalsgrupper, föreläsningar och olika typer av skapande aktiviteter.

Läs mer om Kraftens hus.

Liknande poster

Min vårdplan buksarkom blir den 20:e diagnosspecifika vårdplanen

Ny nationell samordningsroll ska bidra till tidigare upptäckt av cancer

Ansökningsperioden för medel till förbättringsarbete har öppnat