Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Ansökningsperioden för medel till förbättringsarbete har öppnat

Insatser som ger extra kraft åt förbättringsarbete och insatser som knyter ihop regionerna. Det hoppas RCC:s samordnare på, när regionerna kan börja söka medel från RCC för insatser inom rehabilitering och palliativ vård eller bilddiagnostik och patologi. Nu har ansökningstiden öppnat.

Ansökningstiden skiljer sig mellan sjukvårdsregionerna. RCC Stockholm-Gotland tar emot ansökningar februari ut. Övriga RCC tar emot ansökningar till mitten eller slutet av mars. Vad som gäller framgår i ansökningsformuläret för respektive region.

Stöd finns för dem som vill göra insatser enligt vårdprogrammet för cancerrehabilitering

Ett av de områden som man kan söka medel för är cancerrehabilitering. Heléne Öberg, som leder arbetet med att införa det nationella vårdprogrammet för cancerrehabilitering, hoppas på ansökningar som kan få förbättringsarbetet inom cancerrehabilitering att ta fart.

– Det kan vara insatser som stöttar regional samordning och identifierar vad som behöver utvecklas utifrån det nationella vårdprogrammet. Vilka prioriteringar behöver vi göra i vår region och vad börjar vi med? Säger Helene Öberg.

Helene lyfter att RCC inom kort kommer att lansera en utbildning i att införa strukturerade arbetssätt för cancerrehabilitering, och att stöd för implementering redan finns på cancercentrum.se.

– Det är en fantastisk möjlighet att enskilt eller i grupp få avsätta tid för att införa strukturerat arbetssätt för cancerrehabilitering. Det kan också handla om att arbeta med projekt som förbättrar rutiner för aktiv överlämning mellan vårdgivare, som vi vet är något som patienter och närstående värderar högt och som underlättar en sömlös rehabiliteringsprocess, säger Heléne.

Helene uppmanar alla som behöver tips på vad en verksamhet kan söka insatsmedel för att kontakta sitt RCC:s sjukvårdsregionala representant i den nationella arbetsgruppen för cancerrehabilitering.

Till ansökan om medel för rehabilitering och palliativ vård (välj formuläret för din region)

Patologi och bilddiagnostik pekas ofta ut som flaskhalsar i SVF-processerna

Ett annat utpekat område för medel är insatser som förbättrar ledtiderna inom patologi och bilddiagnostik, med syftet att förbättra ledtiderna i de standardiserade vårdförloppen.

Helena Brändström är nationell samordnare för standardiserade vårdförlopp. Hon hoppas att regionerna passar på att se över processerna inom bilddiagnostik och patologi.

– Bilddiagnostik och patologi är centrala delar i nästan alla standardiserade vårdförlopp. Sedan vi införde standardiserade vårdförlopp har vi sett flera förbättringsprojekt inom både patologi och bilddiagnostik. Ofta har det handlat om att kartlägga sina processer och skruva på sina arbetssätt, säger Helena.

Helena lyfter också att den snabba teknikutvecklingen skapar möjligheter att pröva helt nya arbetssätt inom både patologi och bilddiagnostik.

– Jag hoppas att vi får se ansökningar både från verksamheter som vill pröva något helt nytt och från verksamheter som vill införa arbetssätt som redan har prövats i andra regioner, säger Helena.

Till ansökan om medel för bilddiagnostik och patologi (välj formuläret för din region)

Medlen kommer från överenskommelsen mellan regionerna och regeringen

RCC har fått uppdraget att fördela medel genom årets canceröverenskommelse mellan regionerna och regeringen. Uppdraget beskrivs i en tidigare nyhet.

Läs nyheten om uppdraget att fördela medel.

Liknande poster

Min vårdplan buksarkom blir den 20:e diagnosspecifika vårdplanen

Läs mer...

Ny nationell samordningsroll ska bidra till tidigare upptäckt av cancer

Läs mer...

Första nationella nätverksträffen för kontaktsjuksköterskor inom barnonkologi

Läs mer...