Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Första nationella nätverksträffen för kontaktsjuksköterskor inom barnonkologi

Under en heldag i Stockholm samlades närmare fyrtio kontaktsjuksköterskor inom barnonkologin. Deltagarna knöt nya och värdefulla kontakter och delade med sig av sina erfarenheter.

Lisa Lindheimer, kontaktsjuksköterska inom barncancervården vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Lisa Lindheimer, kontaktsjuksköterska inom barncancervården vid Karolinska Universitetssjukhuset, har länge haft en tanke om att anordna en träff och samla alla Sveriges kontaktsjuksköterskor inom barnonkologin i ett nätverk. I mitten av januari ägde den första nätverksträffen rum. Närmare fyrtio kontaksjuksköterskor från samtliga sex sjukvårdsregioner deltog.

– Många var positiva till initiativet och intresset var stort. Det var kul att så många reste till Stockholm och tog sig tid. Flertalet undrade om det var möjligt att medverka digitalt, men vi valde att inte hålla ett hybridmöte. Det var ett värdefullt första steg för att knyta nya band, vilket var det viktigaste med dagen.

Lisa Lindheimer berättar att rollen som kontaktsjuksköterska inom barncancervården är relativt ny, i alla fall i Region Stockholm där den infördes under hösten 2021.

– Det är en givande roll där vi får möjlighet att följa familjerna under en längre tid och verkligen lära känna dem. Under träffen var det intressant att höra hur man arbetar i andra delar av landet. Det ser väldigt olika ut vad man har för förutsättningar och hur det är organiserat.

Johanna Paulander, kontaksjuksköterska och kollega till Lisa Lindheimer, deltog också under nätverksträffen och fyller i.

–Trots en del olikheter verkar vi överens om att det som driver oss är det personliga mötena och att finnas där för familjerna. Vi är oftast bara ett samtal bort när familjerna har en snabb fråga eller om de vill stämma av något.

Lisa Lindheimer berättat att inspirationen till att skapa nätverket kom från det välfungerande nätverket för konsultsjuksköterskorna.

– Framåt ligger fokus på att utveckla nätverket. Vi har insett att det är enklare att utse flera samordnare i stället för att ha en grupp på över femtio personer där all kommunikation sköts. Inför nästa år tar kontaksjuksköterskorna från Göteborg över stafettpinnen och anordnar nästa träff. Förhoppningen är att vi ses en gång om året, avslutar Lisa Lindheimer.

Liknande poster

NOPHO 2024 – för ökat internationellt utbyte inom barnonkologin

2023 tydliggjordes Barntumörbankens roll som strategisk resurs

Ny studie om behandling av hjärntumörer hos barn: Viktiga riskorgan att spara för att minska neurokognitiva problem