Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

State of the Art (SOTA) Ovarialcancer

Välkommen till State of the Art (SOTA) Ovarialcancer
Mötet anordnas av Roche AB och vetenskaplig kommitté för mötet är Elisabeth Åvall Lundqvist, Linköpings universitet, Linköping och Pernilla Dahm-Kähler, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg. Syftet är att sammanfatta och uppdatera det aktuella kunskapsläget avseende olika aspekter av epitelial ovarialcancer.

Mötet sker digitalt och riktar sig till läkare verksamma inom området gynekologisk cancer.

ONSDAG 10 NOVEMBER 2021

KL. 09.45-17.00

Mer info och anmälan

Liknande poster

Akademiska först i Sverige med internationell ackreditering för ovarial- och endometriecancerkirurgi

Läs mer...

Akademiska först ut i Sverige med HIPEC som behandling vid spridd ovarialcancer

Läs mer...

Lynparza förbättrade mediantiden utan progress till över 4,5 år vid BRCA-muterad avancerad ovarialcancer

Läs mer...