State of the Art (SOTA) Ovarialcancer

Välkommen till State of the Art (SOTA) Ovarialcancer
Den 10 november anordnas State of the Art (SOTA) Ovarialcancer i Stockholm. Mötet anordnas av Roche AB och vetenskaplig kommitté för mötet är
Elisabeth Åvall Lundqvist, Linköpings universitet,  Linköping och Pernilla Dahm-Kähler, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg.

Mer info och anmälan