Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Akademiska först i Sverige med internationell ackreditering för ovarial- och endometriecancerkirurgi

Som första verksamhet i Sverige får Akademiska sjukhuset en internationell ackreditering som Centre of Excellence inom kirurgisk behandling för livmoderkroppscancer. Samtidigt ackrediteras sjukhuset även som Centre of Excellence inom kirurgi för äggstockscancer, vilket endast Karolinska sjukhuset haft tidigare.

Livmoderkroppscancer (endometriecancer) och äggstockscancer (ovarialcancer) är de vanligaste gynekologiska cancerformerna. De allra flesta som drabbas av någon av cancerformerna genomgår kirurgi som en del av sin behandling.

– Våra patienter kommer från hela Sjukvårdsregion Mellansverige. Vi tar även emot patienter från andra regioner som behöver en ytterligare bedömning, säger Karin Glimskär Stålberg, överläkare och docent vid verksamhetsområdet kvinnosjukvård på Akademiska sjukhuset.

Ackrediteringen ges av European Society of Gynaecological Oncology och är giltig i fem år.

– För att ackrediteras behöver man behandla en viss volym patienter, visa goda resultat och ägna sig åt forskning, både klinisk och redan publicerad. Det är som en kvalitetsstämpel för patienter som söker sig till oss, och även de som remitterar sina patienter till oss. Att vi blir ett Centre of Excellence visar att vi uppfyller de europeiska kraven på ett högt kvalificerat tumörkirurgiskt center, säger Karin Glimskär Stålberg.

Akademiska sjukhuset har sedan tidigare tillstånd att bedriva nationell högspecialiserad vård vid viss endometrios. Uppdraget inriktar sig på avancerad kirurgi som cirka 250 patienter i Sverige är i behov av varje år.

FAKTA: Äggstocks- och livmoderkroppscancerkirurgi

  • 2019 certifierades Akademiska sjukhuset som europeiskt centrum för avancerad äggstockscancerkirurgi och uppgraderades 2023 till Centre of Excellence. Organisatoriskt tillhör centrumet verksamheten kvinnosjukvård.
  • De flesta fall av livmoderkroppscancer opereras med robotassisterad titthålsteknik. Fördelarna med detta är bl.a. att patienten får mindre smärta efter operationen, kan komma hem snabbare från sjukhuset samt kortare sjukskrivning. Sedan ett par år använder man s.k. portvaktskörtelteknik för att bedöma om sjukdomen spridit sig. Detta har inneburit en centralisering av kirurgin till universitetssjukhus.
  • Äggstockscancer opereras i de allra flesta fallen med öppen kirurgi, eftersom tumörer kan vara stora eller att sjukdomen är spridd i buken.  I vissa fall kan HIPEC-behandling (varm cytostatika i bukhålan i samband med kirurgi) vid spridd äggstockscancer, vara aktuell i studieform. Akademiska sjukhuset är det enda sjukhuset i Sverige som är med i en internationell studie om HIPEC-behandling vid äggstockscancer.
  • Sjukvårdsregion Mellansverige består av Region Dalarna, Region Gävleborg, Region Sörmland, Region Uppsala, Region Värmland, Region Västmanland och Region Örebro län.

Liknande poster

Ny behandlingsavdelning för patienter med blod- och tumörsjukdomar öppnas i Gränbystaden

Läs mer...

Patienter med förstadium till malignt melanom har bättre överlevnad än genomsnittet i befolkningen

Läs mer...

Ny studie visar: Sömnapné ökar inte cancerrisken i befolkningen

Läs mer...