Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Ny behandlingsavdelning för patienter med blod- och tumörsjukdomar öppnas i Gränbystaden

Fredagen den 19 januari inviger Akademiska sjukhuset en ny behandlingsmottagning i Gränbystaden. Målgruppen är patienter med blod- och tumörsjukdomar i behov av exempelvis blodtransfusion, enklare cytostatikabehandling och immunterapi. Satsningen är ett led i Akademiska sjukhusets och Region Uppsalas strävan att flytta specialistvården närmare invånarna.

Akademiska sjukhuset har öppnat en ny behandlingsmottagning i Gränbystaden. Målgruppen är patienter med blod- och tumörsjukdomar i behov av exempelvis blodtransfusion, enklare cytostatikabehandling och immunterapi.

Maria Andersson Ödman, biträdande verksamhetschef Blod- och tumörsjukdomar, Akademiska sjukhuset. Foto: Staffan Claesson.

– Det finns flera vinster med utflyttning av viss onkologisk dagvård från sjukhusområdet, dels att skapa fysisk plats för att ta emot ett ständigt växande antal cancerpatienter, dels att många patienter föredrar att få sin behandling på en annan plats än en traditionell sjukhusmiljö. Många känner sig mindre sjuka då. Dessutom vill patienterna få vård lite mer på sina villkor, på ett sätt som fungerar för dem. På mottagningen får patienterna träffa samma medarbetare som tidigare vilket skapar trygghet, säger Maria Andersson Ödman, biträdande verksamhetschef för blod- och tumörsjukdomar, Akademiska sjukhuset, tillika projektledare för den nya mottagningen.

Antalet personer som behandlas för cancersjukdom ökar kraftigt. På Akademiska sjukhuset handlar det om cirka fem procent fler varje år. De medicinska framstegen gör att cancer fler kan behandlas och patienterna lever mycket längre än förr.

– Detta är ytterligare ett steg för oss att göra vården mer tillgänglig med en placering som är närmare patienternas vardag. I den nya öppenvårdsmottagningen i Gränbystaden kommer patienter med blod- och tumörsjukdomar att erbjudas specialistvård, vilket innefattar både undersökningar och behandlingar. Det blir enkelt för patienterna att ta sig till mottagningen tack vare god tillgänglighet till kollektivtrafik och närliggande parkeringsmöjligheter, säger Malin Sjöberg Högrell, sjukhusstyrelsens ordförande (L), Region Uppsala.

De behandlingar som flyttas till den nya lokalen är immunterapi, antikroppsbehandlingar, enklare cytostatika, blodtappning, järninfusion, blodprovstagning och blodtransfusion. Inledningsvis rör det sig om cirka 20 behandlingar per dag, men förhoppningen är att kunna utöka till cirka 30 behandlingar per dag år 2027.

Satsningen på öppenvård utanför sjukhusområdet inleddes med utvecklingsprojektet ”Cancervård närmare hemmet” sommaren 2021. Syftet med projektet var att hitta nya lösningar för patienter med blod- och tumörsjukdomar så att de skulle slippa åka långt för att få sin behandling.

Hösten 2022 genomfördes en pilot med en vårdbuss utanför Lasarettet i Enköping för att utvärdera vilka behandlingar som är lämpliga att flytta ut från sjukhus. I piloten medverkade sjuksköterskor från den onkologiska behandlingsavdelningen på Akademiska sjukhuset och sjuksköterskor från medicinmottagningen vid Lasarettet i Enköping. Utvärderingen visade att både medarbetare och patienter var positiva till dagbehandling och nya arbetssätt.

Liknande poster

Patienter med förstadium till malignt melanom har bättre överlevnad än genomsnittet i befolkningen

Ny studie visar: Sömnapné ökar inte cancerrisken i befolkningen

PET-scanning ger snabbare och mer träffsäker diagnos vid aggressiv bröstcancer