Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Patienter med förstadium till malignt melanom har bättre överlevnad än genomsnittet i befolkningen

Malignt melanom är den cancerform som ökar mest i Sverige. Flera tusen personer diagnostiseras med ett förstadium till denna form av hudcancer varje år. En studie från Akademiska sjukhuset/Uppsala universitet visar att dessa patienter har en signifikant bättre överlevnad än genomsnittet av befolkningen trots en ökad risk att diagnostiseras med malignt melanom. De som diagnostiserats med förstadiet visade sig ha en lägre förekomst av flera sjukdomar och en lägre dödlighet i hjärt-kärlsjukdom och demens. Resultaten har publicerats i tidskriften eClinicalMedicine/The Lancet.

Flera tusen personer diagnostiseras med ett förstadium till malignt melanom varje år. Vanliga symtom är att ett födelsemärke börjar växa, klia eller ändra färg och form. En studie från Akademiska sjukhuset/Uppsala universitet visar att dessa patienter har en signifikant bättre överlevnad än genomsnittet av befolkningen trots en ökad risk att diagnostiseras med denna form av hudtumör. Johnér bildbyrå.

Gustav Ullenhag, överläkare inom onkologi och professor, Akademiska sjukhuset/Uppsala universitet. Foto: Staffan Claesson.

– Resultaten är positiva för patientgruppen och bör ingå i informationen till framtida patienter. Sannolikt beror den minskade dödligheten på att patienter som diagnostiseras med ett förstadium till malignt melanom lever hälsosammare samt att de söker läkare tidigare och därmed snabbare får rätt behandling mot olika sjukdomar, säger Gustav Ullenhag, cancerläkare och professor vid Akademiska sjukhuset/Uppsala universitet.

Antalet patienter som diagnostiseras med ett förstadium till malignt melanom har ökat kraftigt och uppgår till flera tusen per år. Vid misstanke om malignt melanom ska förändringen opereras bort enligt det nationella vårdprogrammet.

Malignt melanom startar i pigmentceller längst ner i överhuden, så kallade melanocyter. När ett fel uppstår i en melanocyt börjar cellerna dela sig ohämmat. Av de tre vanligaste hudtumörerna: basalcellscancer, skivepitelcancer och malignt melanom är det framförallt den sistnämnda formen som kan ge metastaser.

Malignt melanom är vanligare bland människor med ljus hud och drabbar oftast personer i åldern 60–70 år. Risken ökar hos personer som bränt sig i solen många gånger eller solat i solarium. Tumörsjukdomen kan uppstå var som helst på kroppen. Även födelsemärken kan utvecklas till malignt melanom. Vanliga symtom är att ett födelsemärke börjar växa, klia eller ändra färg och form.

För att upptäcka malignt melanom tittar och känner läkare på hudförändringen. Det är också vanligt att man tittar på hudförändringen med ett dermatoskop som förstorar hudens strukturer och färgvariationer.

Liknande poster

Ny behandlingsavdelning för patienter med blod- och tumörsjukdomar öppnas i Gränbystaden

Ny studie visar: Sömnapné ökar inte cancerrisken i befolkningen

Fördröjd operation ger sämre överlevnad vid matstrupscancer