Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Lynparza förbättrade mediantiden utan progress till över 4,5 år vid BRCA-muterad avancerad ovarialcancer

Femårsdata från fas III-studien  SOLO-1 är den längsta uppföljningen för en PARP-hämmare i 1a linjen.

Läs hela pressmeddelandet på engelska här

Liknande poster

Akademiska först i Sverige med internationell ackreditering för ovarial- och endometriecancerkirurgi

Läs mer...

Enhertu godkänt som behandling av patienter med metastaserad HER2-låg bröstcancer

Läs mer...

Positivt utlåtande från CHMP för Enhertu som behandling av patienter med metastaserad HER2-låg bröstcancer

Läs mer...