Lynparza förbättrade mediantiden utan progress till över 4,5 år vid BRCA-muterad avancerad ovarialcancer

Femårsdata från fas III-studien  SOLO-1 är den längsta uppföljningen för en PARP-hämmare i 1a linjen.

Läs hela pressmeddelandet på engelska här