Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Sjöbergsstiftelsen utlyser projektanslag för cancerforskning

Sjöbergsstiftelsen beslutat utlysa medel för forskningsprojekt inom områdena:

1. Nästa generation av cancerbehandlingar (t.ex. kombinationsbehandlingar, cellterapier, m.m.)
2. Förståelse för och åtgärder mot cancerbehandlingsresistens.
3. Tidig upptäckt av cancer
4. Lokalt avancerad sjukdom och fjärrmetastasering, bakomliggande orsaker och behandling
5. Valfritt område inom cancerbehandling (som ej ryms inom ovanstående områden)

Projektförslagen registreras via stiftelsens hemsida under tiden 23-08-01—23-09-30.

Läs mer här.

Liknande poster

Ny granskning av varför män oftare får medel

Läs mer...

Cancerfonden finansierar lovande forskare med 124,3 miljoner kronor

Läs mer...

Cancerfondsrapporten forskning 2023: Här är regionernas blinda fläck

Läs mer...