Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Sjöbergsstiftelsen utlyser projektanslag för cancerforskning

Sjöbergsstiftelsen beslutat utlysa medel för forskningsprojekt inom områdena:

1. Nästa generation av cancerbehandlingar (t.ex. kombinationsbehandlingar, cellterapier, m.m.)
2. Förståelse för och åtgärder mot cancerbehandlingsresistens.
3. Tidig upptäckt av cancer
4. Lokalt avancerad sjukdom och fjärrmetastasering, bakomliggande orsaker och behandling
5. Valfritt område inom cancerbehandling (som ej ryms inom ovanstående områden)

Projektförslagen registreras via stiftelsens hemsida under tiden 23-08-01—23-09-30.

Läs mer här.

Liknande poster

300 000 kronor till internationellt utbyte inom barnonkologi

Cancerfonden anslår miljoner till Högskolan i Gävles forskning

Cancerfonden finansierar lovande forskare med 124,3 miljoner kronor