Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Cancerfonden anslår miljoner till Högskolan i Gävles forskning

Cancerfonden satsar drygt 2 miljoner till forskning om hur allt fler som överlever cancer bättre kan stödjas för fortsatt arbete.

Anna Efverman, docent i vårdvetenskap vid Högskolan i Gävle.

Allt fler överlever cancer men hur går det på jobbet? Ungefär hälften av de som insjuknar i cancer gör det i arbetsför ålder och allt fler överlever. Nu skall stödjande insatser för det fortsatta arbetslivet utformas och utvärderas.

– Om vi bättre förstår cancerrelaterade konsekvenser för vardags- och arbetslivet kan vi lättare påverka konsekvenserna i positiv riktning.

– Jag vill också passa på att tacka alla som skänkt gåvor till forskningen och som gör detta möjligt, säger Anna Efverman, docent i vårdvetenskap vid Högskolan i Gävle.

 

Liknande poster

Ny guide ska bidra till ökat deltagande i cancerscreening

Missförstånd kring HPV-vaccination riskerar kvinnors hälsa

Cancerfonden träffar Stockholms regionpolitiker för att prata om hur cancervården kan bli bättre