Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Samarbete med Fotbollförbundet ska nå svåråtkomlig målgrupp för cancerprevention

Regionalt Cancercentrum Syd (RCC) arbetar med att utveckla cancerprevention och -vård i Region Skåne. I sommar har de initierat ett samarbete med Svenska Fotbollförbundet för att nå en viktig målgrupp som annars är svår att nå – barn över sex år.

– Genom Fotbollförbundet når vi inte bara en enormt stor grupp barn och ungdomar som regelbundet vistas ute, utan också deras föräldrar och tränare. Når vi bara en procent av de miljontals personer som nås av deras nyhetsbrev och sociala medier så är det fantastiskt, säger Klara Nypelius Standley, regional patientprocessledare på Regionalt Cancer Centrum Syd.

Hon efterlyser att fler samhällsaktörer och vuxna tar gemensamt ansvar att skydda barn från överdriven solexponering med anledning av ökningen av antalet fall hudcancer i södra Sverige.

– Vi vet att 90% av alla fall av malignt melanom är kopplade till UV-exponering. Därför är det preventiva arbetet så betydelsefullt, säger Klara Nypelius Standley.

Äldre barn en riskgrupp

Enligt en enkät gjord av Strålsäkerhetsmyndigheten har många föräldrar till barn under sex år, blivit bättre på att skydda sina barn mot solens skadliga strålar.

– På många förskolor blir vi påminda om hatt och solskydd och för många är det naturligt att skydda sig om man planerar en dag på stranden. Men det är inte alltid lika självklart när man skickar barnen på en fotbollscup, säger Klara Nypelius Standley.

Enligt enkäten tycker en majoritet av föräldrarna att det är svårare att skydda sina barn i takt med att barnen blir äldre. Men genom Fotbollförbundet hoppas man nu nå ut till den här gruppen. Så att fler tar med sig medvetenhet och rutiner för solskydd även in i tonåren.

– Jag tror att det behöver komma från många håll och samarbetet med Fotbollförbundet är ett sätt. Efter en svettig match är det lätt hänt att missa smörja in sig igen. Som vuxen borde man vara ansvarig för att barnen inte bränner sig, precis som vi är ansvariga för andra faror, som att inte någon springer bort, säger Klara Nypelius Standley.

Gemensamt ansvar

I framtiden hoppas man från RCC på fler samarbeten med andra viktiga samhällsaktörer som ska bidra till att stärka arbetet med att förebygga hudcancer.

– Vi jobbar för att det ska bli lättare för fler att göra rätt och då behöver vi fler aktörer som är med och tar ansvar för att fler ska kunna göra hälsosamma val i vardagen, säger Klara Nypelius Standley.

Liknande poster

Region Skåne inför precisionsdiagnostik i barncancervården

Samarbete kapar köerna till MR-undersökning i Skåne

Halverade svarstider med digitaliserad patologi