Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Samarbete kapar köerna till MR-undersökning i Skåne

På knappt två år har kön till undersökningar med magnetkamera (MR-undersökning) nästan halverats. Uppgraderad utrusning och fler medarbetare med rätt kompetens har varit en del av lösningen. Men framför allt har arbete lagts på att odla en kultur som bygger på dialog och samarbete över hela Skåne.

För ungefär ett år sedan fanns det patienter i Skåne som väntat i ett år på att bli undersökta med magnetkamera. Efter att bild- och funktionsverksamheterna i Region Skåne tagit ett samlat grepp om läget, ser situationen idag mycket bättre ut.

Antal väntande inom den så kallade elektiva vården var i december 2022 ungefär 9500. I december 2023 var det 5580. Bakom den minskade kön ligger flera insatser, berättar Peter Hochbergs, verksamhetschef för Bild och funktion, Skånes universitetssjukhus. Han och de två andra verksamhetscheferna för Bild och funktion i Region Skåne är del i gruppen som tagit fram den plan som man nu jobbar efter och som även innefattar regelbundna avstämningar med en upphandlad aktör.

– Vi håller på att uppgradera maskinparken, vilket gör att själva undersökningen går fortare och vi kan få igenom lite fler patienter. Sen behöver vi också anpassa antalet magnetkameror för att följa den demografiska utvecklingen. Vi lever allt längre och då behöver vi generellt lite fler undersökningar, säger Peter Hochbergs.

Det som verkligen har gjort skillnad är att de tre bild- och funktionsverksamheterna i Skåne har sett över hur man jobbar tillsammans. Numera genomförs i stort sett alla MR-undersökningar på samma sätt oavsett var i Skåne man blir undersökt.

– Syftet är att vi inte ska behöva göra om undersökningarna – det blir lika bra om man gör det i Lund som om man gör det i Helsingborg, säger Peter Hochbergs.

Kultur av samarbete

– Man kan säga att vi har byggt en bra kultur, som präglas av god dialog mellan oss. Vi samarbetar, skapar samsyn och gör överenskommelser. Det gäller att man redan från början är överens om att det är våra gemensamma patienter – och att vi gör detta tillsammans, säger Peter Hochbergs.

Sedan en tid tillbaka samarbetar bokningsverksamheterna i Skåne, så att den som riskerar att få vänta länge, erbjuds att göra undersökningen på annan ort.

– Om det är kö, så erbjuds man att göra undersökningen där kön är kortast. Patienten får ett erbjudande att åka till Kristianstad eller Ystad till exempel.

Fakta

  • En undersökning med magnetkamera används för många olika tillstånd. Den som undersöks ligger på en brits som körs in i en tunnel, där kameran tar bilder av den del av kroppen som ska undersökas.
  • Många akuta undersökningar görs med datortomografi (CT-röntgen). Magnetkamera används dock i allt större omfattning, bland annat för att tekniken inte bygger på röntgenstrålning. Nackdelen med en MR-undersökning är att den tar längre tid.
  • Ungefär 30 procent av de MR-undersökningar som utförs vid de stora akutsjukhusen i Skåne är akuta undersökningar som görs på inneliggande patienter. Resten är så kallade elektiva undersökningar, där patienten kommer till undersökningen hemifrån, till exempel vid misstanke om cancer. De som får vänta längst är ofta de patienter som lider av värk eller smärta, men där tillståndet inte betraktas som akut.

Liknande poster

Region Skåne inför precisionsdiagnostik i barncancervården

Halverade svarstider med digitaliserad patologi   

Akut åtgärd krävs för att minska orimliga väntetider