Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Säkrare och snabbare koll av födelsemärken på alla vårdcentraler

Nu ska alla vårdcentraler i Stockholm ha möjlighet att undersöka födelsemärken och hudförändringar med hjälp av teledermatoskopi. Det nya arbetssättet gör det lättare att snabbt upptäcka och behandla malignt melanom.

Arbetet med att införa det nya systemet har pågått från slutet av maj 2021 till slutet av mars 2023. I korthet går det ut på att läkaren på vårdcentralen kan fästa ett dermatoskop, en sorts förstoringsglas som hen undersöker huden med, på en mobiltelefon och ta bilder. Bilderna skickas sedan till Karolinska Universitetssjukhuset för bedömning av två hudspecialister.

Elinor Nemlander är projektledare för utbildningsinsatsen kring teledermatoskopi och arbetar själv som läkare på vårdcentral.

– Om jag behöver hjälp i min bedömning av ett födelsemärke, eller om jag har en stark misstanke om malignt melanom, använder jag teledermatoskopi, berättar hon.

I slutet av april hade 13 000 remisser skickats in i systemet och ungefär 300 fal av malignt melanom upptäckts.

Elinor Nemlander lyfter flera fördelar med det nya arbetssättet.

– En av de största vinsterna är att vi får tillgång till hudspecialisternas kompetens redan vid patientens första besök på vårdcentralen. Det betyder att vi får en korrekt diagnos snabbare och att patienterna inte behöver slussas runt till olika vårdgivare.

Andra fördelar Elinor Nemlander tar upp är att läkarna opererar färre patienter i onödan och att väntetiden från undersökning till operation blir kortare.

– Vi har sagt att svaret ska komma inom sju dagar, men hittills är medelsvarstiden 23 timmar. Det gör ju också att den tid patienterna går om omkring med oron att inte veta förkortas.

Teledermatoskopi är ett lärande system. Läkarna som använder det blir allt säkrare på att bedöma födelsemärken och hudförändringar.

– De remisser vi skickar lagras också i patientens journal vilket gör det möjligt att eftergranska bilder. Den möjligheten har vi inte haft förut och den ökar den medicinska säkerheten.

Initiativet till det breda införandet av teledermatoskopi kommer från hudläkare som samarbetat med Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland och med Akademiskt Primärvårdscentrum.

En nyligen genomförd enkätstudie där 150 läkare på olika vårdcentraler svarat visar att 95 procent tycker att processen och kvaliteten för patienterna förbättras med det nya arbetssättet och 63 procent uppger att de ökat sin kunskap på området.

– Nu arbetar vi med nästa steg där vi utvecklar fallbaserad fortbildning. Läkarna vill se fler fall, säger Elinor Nemlander.

Liknande poster

Patienter med förstadium till malignt melanom har bättre överlevnad än genomsnittet i befolkningen

Stockholms breddinförande av teledermatoskopi har gett snabba resultat

Ny metod kan rädda fler från hudcancer