Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Ny metod kan rädda fler från hudcancer

Att kolla misstänkta hudförändringar är viktigt för att hinna upptäcka cancer i tid. Nya metoden teledermatoskopi kan rädda fler liv.

Foto: Joakim Lindberg.

Melanom är den allvarligaste formen av hudcancer och den cancersjukdom som ökar mest. De flesta som får melanom har bränt sig ett flertal gånger i solen.
Teledermatoskopi är en metod som införts i Region Stockholm, men som även finns i andra regioner i landet. Idén bakom metoden startade hos hudläkare på Karolinska sjukhuset och 2019 beslutade Region Stockholm om införande. Metoden är ett verktyg för allmänläkaren att använda för att konsultera hudläkare för en misstänkt hudcancer och är nu tillgängligt på alla Stockholms vårdcentraler.

– Allmänläkaren tar två vanliga bilder och två bilder med ett dermatoskop kopplad till en mobiltelefon. Bilderna skickas sedan via en digital IT-plattform, till Karolinska Universitetssjukhuset för bedömning, säger Karina Schultz, hudläkare och medlem av den styrgrupp på Karolinska Universitetssjukhuset som granskar bilderna från teledermatoskopi.

Alla bilder finns tillgängliga i patientens journal vilket ökar tryggheten att alltid kunna gå tillbaka till bilderna om behov uppstår.

– Patienten får tillgång till bedömning av hudcancerspecialiserade hudläkare redan från första besöket på vårdcentralen. Vårdcentralen och patienten får ett snabbt svar, patienten kan opereras snabbare vid hudcancermisstanke och slipper onödig oro under väntan på svar, säger Karina.

På Karolinska Universitetssjukhuset arbetar en grupp hudspecialister specialinriktade på teledermatoskopi och hudcancer. Varje remiss från vårdcentralen bedöms alltid av minst två specialister i samråd vilket ger en hög kvalitet och träffsäkerhet. När det finns misstanke om hudcancer prioriteras fallet som besvaras redan inom någon dag. Svaren kommer till vårdcentralen med en rekommendation om hur fallet skall handläggas tillsammans med noggrann beskrivning av vad specialisten ser. Detta gör att kunskapen om hudcancer och dermatoskopi ökar i primärvården som snabbt blir allt bättre på att själva ställa rätt diagnos.

Patienter dröjer ofta i månader, ibland mer än ett år att söka för sin misstänkta hudcancer. Teledermatoskopi gör att de istället kan handläggas inom primärvården och enbart de med bekräftad hudcancer behöver remitteras till specialist, vilket gör att patienter slipper onödiga läkarbesök och besparar sjukvårdsresurser.

– När patienten nu vet att den blir undersökt av hudcancerspecialist redan på vårdcentralen och att sådan undersökning är lättillgänglig, kan det bidra till att patienter söker tidigare än idag, säger säger Karina Schultz och fortsätter:

– Vår förhoppning är att detta leder till att vi hittar fler tunna melanom med god prognos, där operation är botande, säger Karina.

Liknande poster

Karolinska Universitetssjukhuset har öppnat ett nytt centrum för de svårast mag- och tarmsjuka

Karolinska Universitetssjukhuset först i världen att pröva läkemedel från giftsvampar mot njurcancer

Stockholms breddinförande av teledermatoskopi har gett snabba resultat