Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Så stöttas cancervården i Ukraina

Skyddsutrustning som möjliggjorde 37 canceroperationer i det krigshärjade Charkiv och strålbehandlingsutrustning till sju ukrainska cancercentrum. Det är två exempel på hur cancerorganisationer runt om i världen Europa gått samman för att stötta cancervård och patienter i Ukraina sedan Rysslands invasionskrig bröt ut för ett år sen.

Ett år har gått sedan Rysslands påbörjade sin invasion av Ukraina. Ett krig som haft förödande inverkan på människors liv i Ukraina och satt hård press på sjukvården, inte minst cancervården. Kort efter krigsutbrottet gick därför 14 europeiska cancerorganisationer från olika delar av världen samman för stötta insatser riktade mot ukrainsk cancervård och patienter. Totalt har strax över tio miljoner kronor samlats in, varav Cancerfonden bidragit med en halv miljon.

Tack vare pengarna har bland annat cancerkliniken i det hårt drabbade Charkiv kunna köpa skyddsutrustning att klä sin byggnad i. Som en följd kunde 37 canceroperationer genomföras. Dessutom har sju cancercentra i landet försetts med strålningsbehandlingsutrustning med hjälp av den ukrainska föreningen för medicinska fysiker.

Ulrika Årehed Kågström, generalsekreterare på Cancerfonden.

– Det är ett viktigt initiativ. Cancer tar inte paus under krig och katastrofer. Det här är ett sätt för cancerorganisationer att göra något i en svår situation, säger Cancerfondens generalsekreterare Ulrika Årehed Kågström om hjälpfonden.

Pengarna har samlats in via fonden ”Solidarity Fund for Ukraine” som instiftats av the Union for International Cancer Control (UICC), en internationell cancerorganisation i vilken Ulrika Årehed Kågström även är vice ordförande.  Under 2022 tilldelades totalt 19 olika organisationer bidrag från fonden. Tretton av dem var baserade i Ukraina medan ett antal arbetat i närliggande länder som Polen, Rumänien och Bulgarien.

–  Medlen har riktats mot insatser i Ukraina, men även i grannländer dit många cancerdrabbade ukrainare har flytt. Fonden har bland annat stöttat köp av utrustning, diagnostisk testning, psykosocialt stöd och insatser för att förflytta patienter, säger Ulrika Årehed Kågström.

Nu planerar UICC för hur arbetet med att stötta cancerdrabbade ukrainare ska fortsätta samtidigt som kriget fortgår i landet.

–  Det är av största vikt att vi fortsätter hjälpa och stödja cancercommunityn och det ukrainska folket som inte bara står inför ett krig utan även osäkerhet, utmanande levnadsförhållanden, död och sjukdom, säger Sally Donaldson som är ansvarig för ”Solidarity Fund for Ukraine” hos UICC.

– Solidaritetsfonden kommer att fortsätta att stödja cancerpatienter som drabbats av konflikten i Ukraina så länge pengar finns kvar och cancerpatienter behöver stöd, fortsätter hon.

Solidarity Fund to AID Ukraina cancer patients | UICC

Liknande poster

Ny guide ska bidra till ökat deltagande i cancerscreening

Läs mer...

Missförstånd kring HPV-vaccination riskerar kvinnors hälsa

Läs mer...

Cancerfonden träffar Stockholms regionpolitiker för att prata om hur cancervården kan bli bättre

Läs mer...