Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Riksdagsmajoritet finns för att utrota livmoderhalscancer

En enkätundersökning från Cancerfonden visar att en överväldigande riksdagsmajoritet vill anta ett nationellt mål för att utrota livmoderhalscancer. Livmoderhalscancer dödar 150 kvinnor varje år i Sverige.

– Det är väldigt positivt att det finns en sådan tydlig riksdagsmajoritet för att Sverige ska anta ett eget nationellt mål. Nu är det öppet mål för regeringen att gå vidare med de insatser som behövs för att utrota livmoderhalscancer i Sverige, säger Ulrika Årehed Kågström, generalsekreterare på Cancerfonden.

Livmoderhalscancer är den första cancersjukdomen som Världshälsoorganisationen (WHO) har satt som mål att utrota.Humant papillomvirus (HPV) är den främsta orsaken till livmoderhalscancer och vaccinering mot HPV- ger ett säkert och effektivt sätt att skydda sig mot HPV. Om 23–26 åringar erbjuds vaccin när de ändå gör ett besök hos en barnmorska för gynekologisk cellprovtagning i vården skulle det ge ett kraftigt ökat skydd mot HPV som innebär att viruset elimineras inom en 5-årsperiod.

– Att utrota en cancerform kanske låter utopiskt men faktum är att WHO nyligen har beslutat att samla världens länder kring ett gemensamt mål att utrota livmoderhalscancer, säger Ulrika Årehed Kågström

Livmoderhalscancer är den fjärde vanligaste formen av cancer bland kvinnor över hela världen. 530 kvinnor i Sverige fick diagnosen år 2019 och runt 150 kvinnor avlider årligen i livmoderhalscancer i vårt land.

Cancerfondens enkätundersökning: Samtliga partier i Sveriges riksdag har fått svara på frågan 1, Står ert parti bakom WHO:s mål att utrota livmoderhalscancer, 2: Anser ert parti att Sverige bör anta ett eget mål att utrota livmoderhalscancer?

För att se undersökningen och svaren i sin helhet se bifogat dokument.

Liknande poster

Ny guide ska bidra till ökat deltagande i cancerscreening

Missförstånd kring HPV-vaccination riskerar kvinnors hälsa

Cancerfonden träffar Stockholms regionpolitiker för att prata om hur cancervården kan bli bättre