Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Resultat visar signifikant förlängd överlevnad vid behandling med Padcev i kombination med Keytruda

Resultat från fas 3-studie EV-302 visar signifikant förlängd överlevnad för behandling med Padcev (enfortumab vedotin) i kombination med Keytruda (pembrolizumab) hos patienter med lokalt avancerad eller metastaserad urotelial cancer

Resultaten visar att behandling med enfortumab vedotin i kombination med pembrolizumab minskade risken för död med 53 procent, jämfört med behandling med kemoterapi. Mediantiden för total överlevnad förbättrades med drygt 15 månader för kombinationen enfortumab vedotin och pembrolizumab, jämfört med kemoterapi. Resultaten kommer ligga till grund för ansökningar om godkännande hos regulatoriska myndigheter.

Läs hela pressmeddelandet här.

Liknande poster

”Late-breaking” resultat för zolbetuximab vid cancer i magsäcken eller magmunnen

Resultat från fas III-studien EMBARK som utvärderar XTANDI hos högriskpatienter med prostatacancer